Valtteri Merivuori

Markkinoinnin liiketoimintakontrolleri
0201 206 386
valtteri.merivuori@finnsementti.fi
Käyntikortti