Pesubetonin suhteitus

Pesubetonin ulkonäön kannalta ratkaisevin tekijä on betonin kiviaines. Kiviaineen väri määrää lopputuotteen värin ja rakeisuus yhdessä pesusyvyyden kanssa pinnan karkeuden.

Kivirouhevalikoimastamme löytyy paljon kauniita värivaihtoehtoja mistä valita. Betonin värivalikoima laajenee entisestään, kun betonissa käytetään Ferroxon-pigmenttejä tai vaihdetaan sementin väriä.

Rouhebetonin kiviainekselle voidaan käyttää joko katkaistua tai jatkuvaa rakeisuuskäyrää. Katkaistua rakeisuuskäyrää käytettäessä suurimman osan (noin 2/3) kiviaineesta muodostaa paljastettava karkea kiviaines, joka on mahdollisimman tasarakeista. Hienopesua käytettäessä kiviaineella on yleensä jatkuva rakeisuuskäyrä. Massan tulee olla hyvin koossapysyvää, jotta ainesosien erottuminen ei aiheuta epätasaisuuksia kiviaineksen jakautumisessa.

Rouhebetonissa käytetään tavallisesti noin 300..350 kg/m3 sementtiä. Tätä suurempi sementtimäärä saattaa vaikeuttaa betonipinnan pesua, varsinkin jos pesu tehdään vasta parin päivän kuluttua valusta.

Betonin pakkasenkestävyyden takaamiseksi betoni tulee huokostaa ja ilmamäärän ja vesisementtisuhteen tulee olla vaatimusten mukainen. Vesi-sementtisuhde ei saa koskaan ylittää arvoa 0,6.

Deaktivaattorin tai pintahidastimen vaikutussyvyys valitaan halutun ulkonäön ja kiviaineen rakeisuuden mukaan. Perussääntö on, että vaikutussyvyyden tulee olla noin 1/3 paljastettavan kiviaineksen keskiraekoosta. Näin kiviaines pysyy lujasti kiinni betonissa ja saadaan aikaan tasainen kaunis kivirouhepinta. Sopivinta deaktivaattoria tai pintahidastinta valittaessa on maksimiraekoon lisäksi otettava huomioon sementtilaji, kovettumislämpötila ja pesun ajankohta.

Back to top