Suunnittelijan työ betonirakentamisessa

Betonirakenteen tulee kantaa siihen kohdistuvat kuormat ja kestää ympäristön aiheuttamat rasitukset koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.

Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu määrittää rakenteessa käytettävän betonin lujuusluokka siihen kohdistuvien kuormitusten mukaisesti. Lisäksi suunnittelijan tulee ottaa kantaa rakenteen suunnittelukäyttöikään ja rasitusluokkiin, jotka määräytyvät rakenteen ympäristöolosuhteiden perusteella.

Tavanomaisessa käyttöikäsuunnittelussa betonin valmistajan vastuulla on sementin valitseminen ja muu betonireseptin suunnittelu. Suunnittelijalle jää lähinnä betonin kiviaineksen maksimiraekoon valitseminen. Vaativissa kohteissa on suositeltavaa, että suunnittelija ja betonin valmistaja yhdessä valitsevat käytettävät sementtityypit. Alla muutamia esimerkkejä tapauksista, joissa suunnittelijan on hyvä tuntea sideainevalintojen vaikutuksen valmiiseen rakenteeseen.

 

Pienempi kuivumiskutistuma SR-sementillä ja SRA-Parmix-lisäaineella

Massiivisiin rakenteisiin matalan lämmöntuoton sideaineita

SR-sementtiä tai masuunikuonaa sulfaattirasitettuihin rakenteisiin

Tiivitä betonirakenteita happorasituksia vastaan

Rapidilla ja Pikalla nopeutta tuotantoon ja viileisiin valuolosuhteisiin

Betoni on luja rakennusmateriaali, mutta mikä on betonin lujuus?

 

 

 

Back to top