Suunnittelijan työ betonirakentamisessa

Betonirakenteen tulee kantaa siihen kohdistuvat kuormat ja kestää ympäristön aiheuttamat rasitukset koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.

Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu määrittää rakenteessa käytettävän betonin lujuusluokka siihen kohdistuvien kuormitusten mukaisesti. Lisäksi suunnittelijan tulee ottaa kantaa rakenteen suunnittelukäyttöikään ja rasitusluokkiin, jotka määräytyvät rakenteen ympäristöolosuhteiden perusteella.

Rakenteen suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat vaikuttavat oleellisesti rakenteen sallittuihin halkeamaleveyksiin, raudoituksen betonipeitteen paksuuteen sekä betonin koostumusvaatimuksiin. Tavanomaisessa käyttöikäsuunnittelussa betonin valmistajan vastuulla on sementin valitseminen ja muu betonireseptin suunnittelu. Suunnittelijalle jää lähinnä betonin kiviaineksen maksimiraekoon valitseminen. Vaativissa kohteissa on suositeltavaa, että suunnittelija ja betonin valmistaja yhdessä valitsevat käytettävät sementtityypit.

 

Sementin valinta

Betonin valmistaja valitsee betonin osa-aineet

Seosaineet sementissä

Betonin kutistuminen

Lämmönkehitysominaisuudet

Betonin säilyvyys

Betonin rasitusluokat lyhyesti

Käyttöikämitoituksen menetelmät

 

 

 

Back to top