Sementin käsittely

Jotta sementti säilyttää hyvät ominaisuutensa, se tulee varastoida oikein ja kuljettaa puhtaissa säiliöissä.

 

Varastointi

Sementti on hygroskooppinen aine eli se imee helposti kosteutta ympäristöstään. Kostuminen aiheuttaa sementissä paakkuuntumista, sitoutumishäiriöitä ja jopa lujuuden katoa.

Kaikissa säkeissämme on sementtiä suojaava muovikerros, mutta silti sementtisäkit on hyvä suojata huolellisesti sekä sateelta että ilman ja maan kosteudelta. Betoniaseman siiloissa sementin säilyvyys riippuu siilon täyttöasteesta, ilmatiiviydestä ja käytettävään puhallusilman määrästä. Ilmatiiviissä tilassa sementin säilyvyys on lähes rajaton.

Hyvissäkään olosuhteissa säkkejä ei kuitenkaan suositella varastoitavaksi 3 kuukautta pidempään.

 

Kuljettaminen

Sementtiä saa kuljettaa vain puhtaissa säiliöissä. Muiden aineiden sekoittuminen sementtiin voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia sementin ja betonin ominaisuuksiin. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat useimmiten betonin lujuuteen, säilyvyyteen tai ulkonäköön.

Sementin ja betonin kannalta erittäin haitallisia aineita ovat:

  • poltettu kalkki,
  • kipsi ja rikinpoistotuotteet,
  • lannoitteet ja seosrehut,
  • alumiini- ja ferrosulfaatti,
  • bentoniitti,
  • sokerit, suolat, tärkkelys ja jauhot,

joten niitä ei saa kuljettaa samoissa säiliöissä sementin ja muiden betonin sideaineiden kanssa.

 

Turvallisuus

Sementin käsittely on turvallista, kun muistaa välttää ihokosketusta ja käyttää suojavarusteita.

  • Käytä turvalaseja tai kasvonsuojusta roiskeita vastaan
  • Käytä vedenpitäviä työkäsineitä
  • Käytä aina pitkälahkeisia ja -hihaisia työvaatteita
  • Käytä kumisaappaita, joissa on varvassuojaus ja naulaanastumissuojaus
Back to top