Kuljetus

Sementtiä saa kuljettaa vain puhtaissa säiliöissä. Muiden aineiden sekoittuminen sementtiin voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia sementin ja betonin ominaisuuksiin. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat useimmiten betonin lujuuteen, säilyvyyteen tai ulkonäköön.

Sementin ja betonin kannalta erittäin haitallisia aineita ovat:

  • poltettu kalkki,
  • kipsi ja rikinpoistotuotteet,
  • lannoitteet ja seosrehut,
  • alumiini- ja ferrosulfaatti,
  • bentoniitti,
  • sokerit, suolat, tärkkelys ja jauhot,

joten niitä ei saa kuljettaa samoissa säiliöissä sementin ja muiden betonin sideaineiden kanssa.

Back to top