Lisäaineiden säilytys

Oikein säilytetyillä lisäaineilla on paras vaikutus

Jotta lisäaineet toimivat betonissa odotetulla tavalla ja säilyisivät mahdollisimman pitkään, on niiden oikea säilytys ja käsittely tärkeää. Myös lisäaineiden säilytysolosuhteet täytyy pitää tarkoituksenmukaisina. Suurin osa betonin lisäaineista on orgaanisten aineiden vesiliuoksia, ja ne altistuvat herkästi mikrobien kasvulle ja pilaantuvat helposti, vaikka niihin lisätäänkin valmistuksessa pieniä määriä säilöntäaineita säilyvyyden parantamiseksi.

Säilytä lisäaineet puhtaasti

Näin puhdistat lisäainesäiliön

Sekoita lisäaineet huolellisesti

Jotta lisäaineet säilyvät tasalaatuisina ja toimivat kuten pitää, on niiden kunnollisesta sekoitetuksesta huolehdittava.

Markkinoilta löytyy hyviä lapasekoittimia, jotka on erityisesti tarkoitettu nesteiden sekoittamiseen kuljetuskonteissa ja muissa piensäiliöissä, ja ne sopivat myös lisäaineiden sekoittamiseen. Paineilmalla ei saada riittävän tehokasta sekoittumista, eikä sitä suositella lisäaineiden sekoittamiseen myöskään liiallisen vaahdon muodostuksen takia.

Suomen Betoniyhdistyksen ohje lisäaineiden säilytyksestä

Betonin lisäaineet

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.

Back to top