Betonin notkistimet

Notkistavia lisäaineita voidaan käyttää betonin notkeuden lisäämiseen tai vedenvähentämiseen. Tällöin betonin työstettävyys paranee tai betonin lujuus nousee, kun vesi-sementtisuhde pienenee. Samalla myös betonin tiiviys ja säilyvyys paranevat. Notkistavilla lisäaineilla veden määrää saadaan vähennettyä 5…30 % ilman että betonin työstettävyys heikkenee.

Notkistavat lisäaineet ovat pinta-aktiivisia aineita, jotka kiinnittyvät sementtirakeiden pinnalle ja aiheuttavat hylkimisvoimia näiden välille. Vesi pääsee paremmin tunkeutumaan erillään olevien rakeiden väliin ja näin ollen betoni työstettävyys paranee.

Finnsementin notkistimet ovat CE-merkittyjä.

Notkistavien lisäaineidemme valikoimasta löytyy useita tuotteita. Parhaaseen lopputulokseen pääset, kun valitset oikean tuotteen oikeaan kohteeseen.

Back to top