Ässä-Parmix

Betonin nesteytin

Ässä-Parmix on polykarboksylaattipohjainen nesteytin, joka on tarkoitettu kaikkeen elementtibetoniin. Sitä voidaan käyttää normaalin lujuusluokan ja korkealujuusluokanbetonissa ja itsestään tiivistyvässä elementtibetonissa. Se sopii myös huokostettuun elementtibetoniin.

Vaatimustenmukaisuus:
CE-merkintä: SFS-EN 934-2
Pakkauskoot:
200 kg, 1000 kg, irto
Säilyvyysaika:
Avaamattomassa astiassa vähintään vuosi

Tekniset tiedot (tyypilliset arvot):

Väri
Ruskehtava
Olomuoto
Neste
Väkevyys
15 %
Tiheys
1030 kg/m3
Perusaine
Polykarboksylaatti
Käyttölämpötila
yli +5 °C
Varastointilämpötila
yli +5 °C
Kloridipitoisuus
<0,1 %
Back to top