Sola-Parmix

Betonin notkistin

Sola-Parmix on polykarboksylaattipohjainen nesteytin, joka on tarkoitettu kaikkeen betonituotantoon. Sola-Parmixissa yhdistyvät erittäin suuri vedenvähennysteho ja betonin koossapysyvyyttä parantavat ominaisuudet. Sola-Parmix on parhaimmillaan valmistettaessa itsestään tiivistyvää betonia. Sola-Parmix sopii erityisesti myös betoneihin, joiden valmistuksessa käytetään murskattua kiviainesta.

Vaatimustenmukaisuus:
CE-merkintä: SFS-EN 934
Pakkauskoot:
200 kg, 1000 kg, irto
Säilyvyysaika:
Avaamattomassa astiassa vähintään vuosi

Tuotteen ominaisuudet

Vaatimuksia (SFS-EN 197-1)

Väri
Ruskehtava
Olomuoto
Neste
Väkevyys
18 %
Tiheys
1040 kg/m3
Perusaine
Polykarboksylaatti
Käyttölämpötila
yli +5 °C
Varastointilämpötila
yli +5 °C
Kloridipitoisuus
<0,1 %
Back to top