Jarru-Parmix

Sitoutumista hidastava lisäaine

Jarru-Parmixilla hidastetaan sementin sitoutumista silloin kun betonimassalle halutaan normaalia pidempi työstettävyysaika. Pitkää työstetävyysaikaa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun

  • kuljetusmatka on pitkä
  • betonoidaan kuumissa olosuhteissa
  • betonointikohde on suuri tai etenee hitaasti
  • betonoidaan liukuvaluna
  • sitoutumisen halutaan alkavan vasta kun koko rakenne on betonoitu.
Vaatimustenmukaisuus:
CE-merkintä: SFS-EN 934-2
Pakkauskoot:
20 kg, 200 kg, 1000 kg
Säilyvyysaika:
Avaamattomassa astiassa vähintään vuosi

Tuotteen ominaisuudet

Vaatimuksia (SFS-EN 197-1)

Väri
Väritön
Olomuoto
Neste
Väkevyys
20 %
Tiheys
1140 kg/m3
Perusaine
Hydroksihapon alkalimetallisuola
Käyttölämpötila
yli +5 °C
Varastointilämpötila
yli +5°C
Kloridipitoisuus
<0,1 %
Back to top