Plussementti

Normaalisti kovettuva portlandseossementti

Plussementti on taloudellinen ja monikäyttöinen sementti. Parhaimmillaan sen ominaisuudet ovat valmisbetonissa, mutta Plussementille löytyy käyttökohteita myös erilaisissa betonituote- ja elementtisovelluksissa. Plussementti on erinomainen sementti myös stabilointiin. Ympäristöystävällisempi sementtivaihtoehto. Plussementtiä on saatavana myös säkkisementtinä rautakaupoista.

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Vaatimustenmukaisuus:
SFS-EN 197-1: 2011
Pakkauskoot:
25 kg (lava 48 säkkiä, 1200 kg), 1000 kg, irto
Säilyvyysaika:
6 kk säkityspäivämäärästä, irtosementti 3kk
Varastointi:
Viileässä ja kuivassa

Tekniset tiedot (tyypilliset arvot):

Sitoutumisaika
150-210 Min
Hienous
400-480 m2/kg
Puristuslujuus 1 vrk
10-14 MPa
Puristuslujuus 2 vrk
23-27 MPa
Puristuslujuus 7 vrk
34-40 MPa
Puristuslujuus 28 vrk
46-52 MPa
Back to top