Finnsementille nimitetty vastuullisuusjohtaja, myös johtoryhmä uudistuu

Finnsementille on nimitetty vastuullisuusjohtaja. Nimitys on osa laajempaa organisaatio-uudistusta, jolla vastataan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Uuden johtoryhmän tuella Finnsementti on myös entistä ketterämpi edistämään yhtiön strategisia tavoitteita, kuten pitkäjänteistä päästövähennystyötä.

Ulla Leveelahti on nimitetty Finnsementin vastuullisuusjohtajaksi 11.10.2023 alkaen. Aikaisemmin Finnsementin ympäristöpäällikkönä toiminut Leveelahti nousee samalla osaksi uutta johtoryhmää. Leveelahti johtaa nyt perustettavaa vastuullisuusosastoa, joka vastaa jatkossa Finnsementin vastuullisuus- ja ympäristötyöstä, tuotekehityksestä sekä laadun kehittämisestä.

 – Maailmassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka korostavat nopean reagointikyvyn tärkeyttä. Uudella organisaatiorakenteella olemme valmiimpia vastaamaan näihin muutoksiin. Lisäksi vastuullisuustyömme merkitys korostuu päivä päivältä. Ullan vahva osaaminen näistä teemoista on tärkeä lisäys johtoryhmään, Finnsementin toimitusjohtaja Reijo Kostiainen sanoo.

Osana organisaatiomuutosta aiemmin tuotantojohtajana työskennellyt Tommy Ranta on nimitetty 11.9.2023 alkaen Finnsementin operatiiviseksi ja kaupalliseksi johtajaksi. Ranta jatkaa myös edelleen johtoryhmän jäsenenä. Muut johtoryhmän jäsenet ovat toimitusjohtaja Reijo Kostiainen, henkilöstöjohtaja Laura Nurmi sekä talousjohtaja Sami Myllyniemi.

Vastuullistyön rooli vahvistuu ja laajenee

Leveelahden nimityksen myötä vastuullisuustyö on entistä vahvempi osa Finnsementin johtoryhmätyöskentelyä – ja kirittää yhtiön pitkäjänteistä ympäristö- ja kehitystyötä edelleen kohti päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Finnsementin strategisena tavoitteena on vähentää oman toimintansa päästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 – Innostun valtavasti kehitystehtävistä ja suhtaudun niihin intohimolla. Asema johtoryhmässä mahdollistaa vastuullisuustyön sisällyttämisen kaikkiin organisaation toimintoihin. Päästöjen vähentäminen on tulevaisuudessakin strategiatyömme keskiössä, mutta jatkossa tarkastelemme vastuullisuutta laajemmin myös toimitusketjun ja esimerkiksi luontokadon ehkäisemisen kautta, Leveelahti kertoo.

 Suomen ainoana sementinvalmistajana Finnsementin kehitystyöllä on suuri merkitys koko rakennusalalle.

 – Vähähiilisyys on yksi tuotekehityksemme tärkeimmistä päämääristä, joten on luonnollista, että siitä vastaavat huippuasiantuntijamme ovat jatkossa osa vastuullisuusosastoa. Meidän kehitystyöllämme on suuri merkitys koko rakennusalalle, sillä vähäpäästöiset tuotteemme toimivat pohjana monien sidosryhmiemme vastuullisuustyölle, Leveelahti sanoo.

 

Lisätiedot

Reijo Kostiainen, toimitusjohtaja
puh. 0400 440 560
reijo.kostiainen(at)finnsementti.fi

Ulla Leveelahti, vastuullisuusjohtaja
puh. 0201 206 346
ulla.leveelahti(at)finnsementti.fi

 

(Kuvassa Sami Myllyniemi, Laura Nurmi, Reijo Kostiainen, Ulla Leveelahti ja Tommy Ranta)

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top