Teknologialoikka tehdään yhteistyöllä

Pitkän aikavälin kehitystyötä tehdään ensisijaisesti konsernitasolla CRH:ssa, mutta myös Finnsementti osallistuu useaan kotimaiseen teknologiatutkimushankkeeseen.

Power to X

Finnsementti, vihreän rakentamisen edelläkävijä, on jo pitkään yhdessä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tutkinut mahdollisuutta valmistaa synteettistä polttoainetta sementtitehtaalta talteen otetuista hiilidioksidipäästöistä ja puhtaasta vedystä hyödyntämällä päästötöntä energiaa. Vuonna 2021 valmistuneen selvityksen mukaan synteettisen polttoaineen valmistus on teknisesti mahdollista ja kannattavaa. Olemme olleet ylpeästi ja ennakkoluulottomasti mukana St1:n P2X -hankkeessa, jossa Lappeenrannan sementtitehtaan viereen valmistelimme uutta käyttötarkoitusta hiilidioksidille. Vaikka tämä hanke ei tällä erää etene alkuperäisen suunnitelman mukaan, oma kehitystyömme hiilidioksidin talteenoton ja teknologialoikan osalta jatkuu tiiviinä.

Lue aiheesta lisää:
Vastuullisuusjohtaja Ulla Leveelahden blogi
LUT:n selvitys

Loikka

LOIKKA on betonialan kehityshanke, jolla tavoitellaan merkittäviä vähennyksiä betonin valmistuksen aiheuttamiin CO2 -päästöihin.

Finnsementti on mukana vuonna 2022 käynnistyneessä Betoniteollisuus ry:n ja Aalto-yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on puolittaa betonirakentamisen päästöt. Vähähiilisten ratkaisujen lisäksi LOIKKA-hankkeessa tavoitellaan systeemistä muutosta rakennustoimialalle.

Hanke on kaksivuotinen ja sillä tavoitellaan betonirakentamisen päästöjen puolittamista nykytilanteesta. Tämä tarkoittaa yli 500 000 hiilidioksiditonnin vuosittaista vähennystä. Vähennys muodostaa yhden prosentin Suomen kokonaispäästöistä. Hankkeen taustalla on Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen rahoitus tulee EU:n RRF-elpymisvälineen kautta, myös Business Finland on myöntänyt tukea hankkeelle. Finnsementille osallisuus hankkeessa tarkoittaa ennen kaikkea päästövähennyksiin keskittyvää tiivistyvää yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kesken. LOIKKAhankkeen kaltaisilla yhteistyökuvioilla lisätään alan sisäistä ymmärrystä ja korostetaan päästövähennyksiin tähtäävien ratkaisujen merkitystä koko rakennusalalle. Hanke edistääkin pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä. Hiilineutraalius alalla vaatii prosessien pohdintaa koko arvoketjun matkalta. Kaikki lähtee suunnittelusta, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien osallisuutta ja yhteistä hyväksyntää ratkaisuille.

Decarbonate

Sementin valmistuksen päästöihin saadaan huomattava pudotus uudella teknologialla.

Olemme tutkineet yhdessä VTT:n kanssa, miten korvata sementin valmistuksen polttoaineet päästöttömästi tuotetulla sähköllä. Sementin valmistuksen sähköistämisessä päästöhyöty saadaan kahta reittiä. Käytettäessä sähköä lämpöenergian lähteenä polttoaineiden sijaan, pienentää se sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöä 30-40%, käytetyistä polttoaineista riippuen.

Sähkökalsinointi tuottaa samalla hyvin puhdasta hiilidioksidia, mikä seuraavassa vaiheessa yksinkertaistaa hiilidioksidin talteenottoprosessia. Sähkökalsinointi yhdistettynä hiilidioksidin talteenottoon mahdollistaa jopa täysin hiilineutraalin sementin valmistuksen.

VTT on toteuttanut useita rumpu-uunin käyttökokeita aidolla sementin valmistuksen raaka-aineella onnistuneesti marraskuun 2021 ja lokakuun 2022 välisenä aikana. Koeajoissa onnistuttiin ajamaan sementintuotannon raakajauhetta välituotteeksi, joka on täysin kalsinoitunut, mutta ei vielä reagoinut piin kanssa eli juuri sitä, mitä halutaan saavuttaa kalsinaattorissa.

PILCCU

Hiilidioksidi voidaan geologisen varastoinnin lisäksi sitoa pysyvästi erilaisiin mineraaleihin. Tähän soveltuvaa kiviainesta Suomen maaperästä löytyy runsaasti.

Åbo Akademin ja Nesteen kanssa olemme aloittaneet hankkeen, jossa tutkitaan mahdollisuutta sitoa savukaasujen hiilidioksidi serpentiniittimineraalin. Åbo Akademi on kehittänyt menetelmää jo pitkään ja sen vahvuutena on, että magnesiumpitoiseen mineraaliin sitoutuminen tapahtuu suoraan savukaasusta, ilman erillistä hiilidioksidin erottelua.

Menetelmän haasteena on siitä syntyvä suuri määrä uutta materiaalia. PILCCU-hankkeen tavoitteena on siirtää menetelmä laboratoriomittakaavasta käytäntöön, löytää syntyvälle tuotteelle hyödylliset käyttökohteet sekä valmistella seuraavassa vaiheessa toteutettavaa pilottihanketta.

Tulevaisuuden ratkaisut Hiilidioksidin varastointi Hiilidioksidin hyötykäyttö
Back to top