Provided by Global CCS Institute

Hiilidioksidin varastointi

Pysyvällä geologisella varastoinnilla tarkoitetaan varastointia, jossa nestemäiseksi paineistettu hiilidioksidi pumpataan tyhjentyneisiin öljy- ja kaasuesiintymiin, satojen metrien syvyyteen. Öljy ja maakaasu ovat vastaavalla tavalla varastoituneena nestemäisinä kallioperän huokosiin.

Varastoinnissa hiilidioksidi pumpataan vähintään 800 metrin syvyyteen, jolloin vallitseva paine ja lämpötila saavat sen pysymään nestemäisenä. Esiintymä tiivistetään niin, ettei hiilidioksidi pääse kohoamaan ylöspäin, sillä ylempänä kuin 800 metrin syvyydessä neste muuttuu takaisin kaasuksi.

Varastoinnissa hiilidioksidi pumpataan
vähintään 800 metrin syvyyteen

Menetelmä on hyvin luotettava, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arvioi sen todennäköisesti 99 prosenttisesti pysyväksi 1000 vuoden ajanjaksolla. Kymmenien tuhansien vuosien ajanjaksolla nesteytetty hiilidioksidi reagoi ympäröivien mineraalien kanssa osaksi kiviainesta.

Suomesta ei nykytiedon valossa löydy geologiseen varastointiin soveltuvia varastopaikkoja, joten meille on luontevaa etsiä vaihtoehtoisia varastointimenetelmiä tai hyötykäyttöratkaisuja.

Tulevaisuuden ratkaisut Hiilidioksidin hyötykäyttö Teknologialoikka yhteistyönä
Back to top