SR-sementti

Normaalisti kovettuva sulfaatinkestävä portlandsementti

SR-sementti on sulfaatinkestävä sementti, joka soveltuu kemiallisesti rasitettuihin kohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sulfaattirasitukselle altistuvat perustukset ja siltarakenteet sekä puunjalostus-, ja kemianteollisuuden betonirakenteet. SR-sementin pienen vedentarpeen ansiosta betoni voidaan valmistaa pienellä vesisementtisuhteella, jolloin betoni tiiviys ja sitä kautta myös säilyvyys paranevat. SR-sementti valmistetaan erikoisklinkkeristä, jonka C3A-pitoisuus on enintään 3,0 %. Säkkisementti saatavana tilaustuotteena rautakaupoista.

CEM I 42,5 N – SR3

 

Vaatimustenmukaisuus:
SFS-EN 197-1: 2011
Pakkauskoot:
20 kg (lava 60 säkkiä, 1200 kg), 1000kg, irto
Säilyvyysaika:
3 kk säkityspäivämäärästä
Varastointi:
Viileässä ja kuivassa

Tuotteen ominaisuudet

Vaatimuksia (SFS-EN 197-1)

Puristuslujuus 2 vrk
≥ 10 MPa
Puristuslujuus 28 vrk
≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa
Sitoutumisaika
≥ 60 min
Klinkkeri
95 % ja ≤ 100 %
C3A
≤ 3 %
Back to top