SR-sementti

Normaalisti kovettuva sulfaatinkestävä portlandsementti

SR-sementti on sulfaatinkestävä sementti, joka soveltuu kemiallisesti rasitettuihin kohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sulfaattirasitukselle altistuvat perustukset ja siltarakenteet sekä puunjalostus-, ja kemianteollisuuden betonirakenteet. SR-sementin pienen vedentarpeen ansiosta betoni voidaan valmistaa pienellä vesisementtisuhteella, jolloin betoni tiiviys ja sitä kautta myös säilyvyys paranevat. SR-sementti valmistetaan erikoisklinkkeristä, jonka C3A-pitoisuus on enintään 3,0 %. Säkkisementti saatavana tilaustuotteena rautakaupoista.

CEM I 42,5 N – SR3

 

Vaatimustenmukaisuus:
SFS-EN 197-1: 2011
Pakkauskoot:
20 kg (lava 60 säkkiä, 1200 kg), 1000kg, irto
Säilyvyysaika:
3 kk säkityspäivämäärästä
Varastointi:
Viileässä ja kuivassa

Tekniset tiedot (tyypilliset arvot):

Sitoutumisaika
160-200 Min
Hienous
310-390 m2/kg
Puristuslujuus 1 vrk
13-16 MPa
Puristuslujuus 2 vrk
28-32 MPa
Puristuslujuus 7 vrk
43-48 MPa
Puristuslujuus 28 vrk
51-57 MPa
Back to top