Pikasementti

Erittäin nopeasti kovettuva portandsementti

Pikasementti soveltuu nopean lujuudenkehityksensä ansiosta erittäin nopeaa muottikiertoa vaativaan elementti- ja betonituotantoon. Erityiskäyttökohteita ovat jännebetonit ja korkealujuusbetonit. Säkkisementti saatavana tilaustuotteena rautakaupoista.

CEM I 52,5 R

Tuotteen ominaisuudet

Vaatimuksia (SFS-EN 197-1)

Puristuslujuus 2 vrk
≥ 30 MPa
Puristuslujuus 28 vrk
≥ 52,5 MPa
Sitoutumisaika
≥ 45 Min
Klinkkeri
≥ 95 % ja ≤ 100 %
Back to top