CRH on sitoutunut tieteeseen perustuvaan
päästövähennys­tavoitteeseen

CRH on sitoutunut SBTi-aloitteeseen ja asettanut lähiajan tavoitteeksi vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä (perusvuodesta 2021). SBTi on validoinut tämän vähennystavoitteen 1,5 °C:n polun mukaisesti.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutti WRI:n (World Resources Institute) ja luonnonsuojelujärjestö WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteinen.

SBTi-aloite on luotu edistämään ilmastotoimia yksityisellä sektorilla. Se auttaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen.

Aloitteessa mukanaolo edellyttää, että yritykset asettavat omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla SBTi:n hyväksymiä. Tavoitteiden toteutumisesta seurataan vaiheittain ja eri vaiheiden toteutumisesta raportoidaan SBTi:lle. Tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä viimeisin ilmastotiede pitää välttämättömänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi: tavoitteet tukevat ilmaston lämpenemisen rajoittamista selvästi alle 2 °C asteen esiteolliseen aikaan verrattuna ja tukevat pyrkimystä rajoittaa lämpeneminen 1,5 °C asteeseen.

Finnsementin tiekartta päästövähennyksiin

Finnsementti on sitoutunut emoyhtiö CRH:n STBi-aloitteen mukaiseen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C asteeseen. Tämä tarkoittaa, että Finnsementin on vähennettävä päästöjä vähintään 25 % vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Finnsementti on kuitenkin asettanut tavoitteensa vieläkin korkeammalle ja aikoo vähentää päästöjä jopa 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Finnsementin päästövähennystavoitteet. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana

Suurin päästövähennys saadaan sementeistä. Tutkimme jatkuvasti uusia tuotteita, mutta isoin merkitys on tuotejakauman muutoksella, eli siirtymällä CEM I -sementeistä CEM II -sementteihin ja CEM II -sementeistä CEM III -tyypin sementteihin. Vähähiiliset tuotteet mahdollistavat jopa 16 % päästövähennyksen. Klinkkerin ominaispäästöjä pienentämällä saadaan 11 % päästövähennys.

Iso osa päästövähennyksiin liittyvistä projekteista on jo työn alla. Vuonna 2023 Lappeenrannan tehtaalla otettiin käyttöön pääpoltinlaitteisto SRF-polttoaineelle ja tämän vuoden keväällä (2024) valmistuu Paraisten arinajäähdytinprojekti, jossa vanhaa tekniikkaa olevat satelliittijäähdyttäjät korvataan nykyaikaisella arinajäähdyttimellä. Tulemme myös kasvattamaan vaihtoehtoisten raaka-aineiden, kuten betonijätteen käyttöä

Lue lisää Finnsementin ympäristö­vaikutuksista

Back to top