Kolmossementti

Korkean 52,5 – lujuusluokan masuunikuonasementti

 

 

CEM III/A 52,5 L

Tuotteen ominaisuudet

Vaatimuksia (SFS-EN 197-1)

Puristuslujuus 2 vrk
≥ 10 MPa
Puristuslujuus 28 vrk
≥ 52,5 MPa
Sitoutumisaika
≥ 45 min
Klinkkeri
≥ 35 % ja ≤ 64 %
Masuunikuona
≥ 36 % ja ≤ 65 %
Back to top