Parainen

Sementtitehdas

Paraisten sementtitehtaalta on saatavissa Oiva-, Rapid,- Pika– ja Valkosementtiä. Sementin valmistuksen pääraaka-aine kalkkikivi saadaan tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta avolouhoksesta. Suurin osa tuotetusta sementistä toimitetaan irtosementtinä omalla laivalla rannikolla sijaitseville sementtiasemille tai säiliöautoilla suoraan asiakkaiden varastosiiloihin. Vajaa 10 % sementtituotannosta pakataan säkkeihin ja myydään rautakauppojen kautta pienrakentajille.

Paraisten lisäainetehdas

Finnsementin lisäainetehdas rakennettiin vuonna 1983 Paraisten sementtitehtaan alueelle vanhaan tynnyritehtaaseen. Tehdas valmistaa erilaisia betonin hienosäätöön tarkoitettuja lisäaineita.

Paraisten kivirouheasema

Finnsementin rouheasemalla varastoidaan valmiiksi murskattuja, myytäviä kivirouheita. Asema sijaitsee Paraisilla, sementtitehtaan ja kalkkikivilouhoksen välimaastossa.

Paraisten tehdas ja pääkonttori:
Finnsementti Oy
Skräbbölentie 18
21600 PARAINEN
Puh. 0201 206 200

Back to top