Hiilidioksidi­päästöt muodostuvat valmistus­vaiheessa

Sementin valmistus kalkkikivestä korkeassa lämpötilassa ja kalkkikiven kemiallinen hajoaminen vapauttaa ilmaan hiilidioksidia. Syntyneitä ympäristövaikutuksia pyritään hillitsemään monin keinoin.

Sementin valmistuksessa hiilidioksidipäästöjä vähennetään neljällä tavalla: raaka-aineiden ja polttoaineiden valinnalla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja menetelmillä sekä seosaineiden käyttämisellä. Sementin hiilidioksidipäästöt syntyvät valtaosin valmistusvaiheessa. Kaksi kolmasosaa sementin valmistuksen päästöistä aiheutuu kalkkikiven kalsinoitumisesta, yksi kolmannes polttoaineiden palamisesta.

Sementin valmistamisessa käytettävän kalkkikiven polttaminen korkeassa lämpötilassa vaatii paljon energiaa. Polton aikana kalkkikivi kalsinoituu eli siitä irtoaa hiilidioksidia. Kalkkikiven kalsinointi on sementtiklinkkerin valmistuksessa välttämätön kemiallinen reaktio. Tämän takia vain pieni osa kalkkikivestä voidaan korvata muilla raaka-aineilla. Finnsementti käyttää kalkkikiven lisäksi esimerkiksi kuonaa, lentotuhkaa, kalkkikivikaivoksesta saatavaa sivukiviainesta ja muita teollisten prosessien sivutuotteita.

Sementtiuuneissa paljon kierrätyspolttoaineita

Finnsementti valmistaa sementtiklinkkeriä kuivauuneissa, joissa perinteisenä polttoaineena käytetään kivihiiltä ja öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvää asfalteenia, kierrätysöljyä, nestekartonkien valmistuksesta kertyvää PPAF-reunanauhaa, rengasmursketta sekä teollisuuden ja kaupan pakkausmateriaalijätteistä valmistettavaa SRF-kierrätyspolttoainetta.

Kierrätyspolttoaineiden käyttö vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden valmistusta ja tarvetta. Päästökaupassa päästöjä vähentävinä toimina hyväksytään kuitenkin vain biopolttoaineet.

Kierrätyspolttoaineet sopivat sementtiuuneihin hyvin, mikäli ne täyttävät sementtiklinkkerin poltolle asetetut kriteerit. Kierrätyspolttoaineiden osuus Finnsementin valmistusprosessin kokonaisenergiantarpeesta on yli 40 prosenttia. Tulevaisuudessa niiden osuutta lisätään.

Lämpö tarkasti talteen

Energiatehokkuus on Finnsementin tuotannossa hyvällä tasolla. Tehtailla otetaan talteen sementinvalmistuksessa syntyvä lämpö. Savukaasuista talteenotettua lämpöä hyödynnetään muun muassa raaka-aine- ja hiilimyllyissä materiaalien kuivaamiseen.

Hukkalämpöä käytetään myös kaukolämpöverkoissa. Vuosittain Finnsementti toimittaa Paraisten ja Lappeenrannan kaukolämpöverkkoihin lämpöenergiaa noin 30 gigawattituntia. Määrä vastaa runsaan 2 100 pientalon vuosittaista lämmitysenergiankulutusta.

Raahen kuonajauhetehtaalla investoitiin vuonna 2020 uuteen erittäin energiatehokkaaseen kuonaa jauhavaan myllyyn. Tämä investointi mahdollistaa kuonan käytön kaksinkertaistamisen. Sen sähkönkulutus jää alle puoleen vanhan myllyn käyttämästä energiamäärästä.

Ekologisia kuljetusratkaisuja

Finnsementti on panostanut ekologisuuteen kuljetusketjussaan. Vuonna 2017 käyttöön otettu MV Furuvik tuo liikennöintiin tehokkuutta ja vähentää sementtikuljetusten ympäristökuormitusta. Laiva on rekkaliikennettä nopeampi ja ekologisempi tapa kuljettaa sementtiä.

Paraisten tehtaan tuotannosta lähes puolet kuljetetaan meriteitse Finnsementin sementtiterminaaleihin Ouluun, Pietarsaareen, Vaasaan, Maarianhaminaan, Koverhariin ja Kirkkonummelle. Kerrallaan Furuvik pystyy kuljettamaan 5 800 tonnia sementtiä, mikä vastaa noin 110 rekkalastillista.

Finnsementin ympäristodataa Sementti Sementti materiaalina Sementin valmistus Kiertotalous ja resurssitehokkuus
Back to top