Finnsementin uusi strategia tähtää hiilineutraaliuteen

Meille on heitetty haaste: rakentamisen hiilijalanjälkeä ja sementintuotannon päästöjä on pienennettävä. Uusi strategia on tapamme vastata tähän haasteeseen sekä tarkentaa tietä ja toimia matkalla kohti hiilineutraaliustavoitteitamme.

 

Visio

Paras asiakaskokemus
– halutuin yhteistyökumppani

 

Missio

Edelläkävijä vihreässä rakentamisessa.

 

Arvot

  1. Turvallisuus alkaa minusta
  2. Yhteistyö – avain onnistumiseen
  3. Rohkeus uudistua ja ottaa omistajuutta

 

 

 

Usein kysytyt kysymykset – mitä Finnsementin uusi strategia tarkoittaa?

 

Uudistuva strategia herättää paitsi innostusta myös kysymyksiä: mikä muuttuu ja mitä haluamme saavuttaa? Kokosimme yhteen yleisimmät kysymykset ja vastauksemme niihin.

1. Mikä uuden strategian myötä muuttuu?

Meille on heitetty haaste: rakentamisen hiilijalanjälkeä ja sementintuotannon päästöjä on pienennettävä. Uusi strategia on tapamme vastata tähän haasteeseen sekä tarkentaa tietä ja toimia matkalla kohti hiilineutraaliustavoitteitamme.

Osa nyt asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä toteutuu vasta vuosien ja vuosikymmenten kuluttua, osa tulee osaksi työn arkea jo hyvin pian. Strategiassa määritellyt muutosmatkat ja niiden tulokset tulevat näkymään Finnsementin asiakkaille parempina palveluina sekä työntekijöillemme arjen uusina käytäntöinä.

2. Mikä on Finnsementin tavoite hiilineutraaliuden osalta?

Finnsementti on sitoutunut CRH-konsernin ja koko Euroopan sementtiteollisuuden kattojärjestö Cembureaun tavoitteeseen olla hiilineutraali sementin ja betonin arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteeseen on vielä matkaa. Tätä maalia kohti meitä ohjaa sekä uusi strategiamme että Finnsementin vähähiilisyyden tiekartta, jossa määritellään pienet ja isot ilmastoteot, jotka vievät meitä oikeaan suuntaan.

3. Mitkä ovat strategian tärkeimmät osa-alueet?

Strategian ytimessä on visio ja missio, joihin tähtäämme. Haluamme olla edelläkävijä vihreässä rakentamisessa, tarjota asiakkaille parhaan asiakaskokemuksen ja olla alallamme halutuin kumppani. Nämä tavoitteet tehdään todeksi strategian viiden muutosmatkan avulla.

Päivittäisessä työssä toteutuvat myös arvomme – turvallisuus, yhteistyö ja rohkeus –, jotka ohjaavat yhteistyötä niin finnsementtiläisten kesken kuin kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

4. Mitä strategia tarkoittaa Finnsementin asiakkaille?

Strategia on asiakkaillemme lupaus siitä, että työskentelemme yhteisten ilmastotavoitteiden eteen ja kehitämme toimintaamme asiakas etusijalla.

Strategiamme mukaisesti tulemme jatkossa panostamaan entistäkin enemmän asiakaskokemuksen parantamiseen ja tuotekehitykseemme. Näin pystymme palvelemaan paremmin asiakkaitamme sekä tarjoamaan kestävät ja ympäristöystävälliset tuotteet kaikkeen rakentamiseen.

5. Mitä strategia tarkoittaa Finnsementin henkilöstölle?

On tärkeää, että uusi strategiamme tulee tutuksi jokaiselle finnsementtiläiselle ja innostaa mukaan yhteisiin ilmastotalkoisiin. Työskentelemme yhtenä joukkueena kohti yhteisiä tavoitteitamme.

Muutosmatkojen tavoitteena on myös kehittää johtamistamme ja työturvallisuuskäytäntöjämme – näin pidämme ihmisistämme huolta.

6. Mitä strategialla saadaan aikaan?

Strategia kertoo meille, mitä kohti työskentelemme ja missä meidän tulee onnistua tavoitteisiin päästäksemme. Se toimii kaikkea toimintaamme ohjaavana punaisena lankana. Strategia toteutuu, kun haastamme itseämme muutosmatkoillamme, toteutamme arvoja arjessamme ja teemme täysillä töitä ollaksemme edelläkävijä vihreässä rakentamisessa.

Back to top