Finnsementin tavoite:
Rakennusalan paras asiakaskokemus

Finnsementin strategia uudistettiin keväällä 2016 yhtiön uuden vision 2020 saavuttamiseksi ja vastaamaan markkinoiden muutoksiin sekä oman organisaation kehittämistarpeisiin.

 

Visiomme on tarjota rakennusalan paras asiakaskokemus

Samalla uudistimme myös mission ja arvot, joille strategia perustuu. Finnsementin arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus.

 

Missiomme on rakentaa kestävää Suomea

Finnsementti on mukana rakentamassa kestävää Suomea valmistamalla korkealaatuista sementtiä. Missiomme viittaa myös betonin kestävyyteen rakennusmateriaalina sekä kestävään kehitykseen, joka on oleellinen osa Finnsementin toimintaa.

 

Strategia

Strategian läpiviemiseksi vuoteen 2020 mennessä toteutamme kolme kehityshanketta:

Paras asiakaskokemus

Finnsementti muuttaa toimintakulttuuriaan määrätietoisesti asiakaskeskeiseksi niin, että asiakastarpeet ymmärretään organisaation kaikilla tasoilla. Finnsementin toimitusketju, tuotteet, tuotevalikoima ja palvelu auttavat asiakkaita menestymään.

Jatkuva parantaminen

Finnsementti tehostaa toimintaansa, lisää tuottavuutta ja parantaa tuotteiden ja toiminnan laatua. Tuloksena on pysyvä kilpailuetu, parempi työpaikka ja motivoitunut henkilöstö.

Yksi voittava joukkue – Finnsementti

Finnsementti yhtenäistää organisaation toimintatapoja ja edistää avoimuutta. Finnsementti muuttaa toimintakulttuuriaan määrätietoisesti asiakaskeskeiseksi. Panostamme henkilökuntamme motivointiin ja joukkuehenkeen. Johtamiselle asetamme erityisen painon.

 

Back to top