Silika

Betonin vahvistaja

Silika on erittäin hienojakoista amorfista piidioksidia, joka erotetaan piiraudan valmistuksen yhteydessä syntyvistä savukaasuista. Silika on pozzolaani, joten se reagoi sementin hydrataatiossa vapautuvan kalsiumhydroksidin kanssa ja muodostaa tavallisen sementtikiven kaltaista kalsiumsilikaattihydraattia. Silikan avulla betonin lujuutta voi parantaa huomattavasti. Silika lisää myös betonin tiiviyttä ja parantaa siten betonin kemiallista kestävyyttä.

Tuotteen ominaisuudet

Väri
Sinertävän harmaa
Olomuoto
Jauhe
Kiintotiheys
2300 kg/m3
Irtotiheys
400-1000 kg/m3
Back to top