Talteenotto on
tulevaisuutta

Kuva: Leilac

Hiilineutraalisuus voidaan yhteiskunnassa pitkälti saavuttaa fossiilisista energialähteistä luopumalla, mutta on muutamia ydin toimialoja, joissa hiilidioksidin talteenotto tulee olemaan tarpeen. Sementin valmistus on yksi näistä. Koska yli puolet sementin valmistuksen päästöistä muodostuu itse raaka-aineista, jolle ei ole varteen otettavaa korvaajaa, tulee hiilidioksidin talteenotto olemaan olennainen päästövähennyskeino hiilineutraalin sementin tiekartassa.

Hiilidioksidin talteenotto sementtitehtaalla voidaan suorittaa joko valmistusprosessin jälkeen (post combustion) tai osana valmistusprosessia (intergrated process). Prosessin jälkeen asennettavat menetelmät voidaan liittää jo olemassa oleviin tehtaisiin, kun taas integroidut ratkaisut soveltuvat parhaiten uusiin tehtaisiin. Useissa yhteiseurooppalaisissa hankkeissa etsitään parhaillaan sementtiteollisuuteen parhaita ratkaisuja.

Hiilidioksidin talteenoton vaiheet ovat:

  1. Hiilidioksidin kaappaaminen tehtaan savukaasuista ja rikastaminen vähintään 95 prosentin puhtauteen
  2. Hiilidioksidin paineistaminen nesteeksi ja kuljetus seuraavaan vaiheeseen
  3. Hiilidioksidin hyödyntäminen uusissa tuotteissa tai pysyvä varastointi esim. vanhoissa öljykentissä

CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage

Tutustu ratkaisuihin

Back to top