Hiilidioksidin hyötykäyttö

CCU:lla tarkoitetaan menetelmiä, joissa hiilidioksidia käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Kun talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään uusiutuvaan vetyyn, se voidaan muuttaa esimerkiksi polttoaineiksi tai kemikaaleiksi.

Tätä kutsutaan Power-to-X-ratkaisuksi, jonka avulla uusiutuva sähkövoima voidaan muuntaa polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Powerto-X:ää pidetään yhtenä avainteknologioista hiilineutraalin liikenteen ja materiaalien kehittämisessä.

Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen tarjoaa keinoja saavuttaa mittavia päästövähennyksiä sellaisilla sektoreilla, joiden olisi muuten vaikeaa päästä tavoitteisiin riittävän nopeasti. Esimerkiksi nestemäisiä polttoaineita, lannoitteita ja muoveja tarvitaan jatkuvasti, ja niiden tuotantoprosessien kehittäminen vähäpäästöisemmiksi voi viedä vuosikymmeniä. Ennen kuin tähän päästään, hiilidioksidipäästöjen talteenotto ja varastointi tarjoavat saavutettavan, skaalautuvan vaihtoehdon päästöjen vähentämiseen.

Käyttämällä E-fuels polttoaineita voidaan lento- ja laivaliikenteen päästöjä vähentää jopa 66 %

Lento- ja laivaliikenne ovat hyviä esimerkkejä toimialoista, joissa uusiutuvaa sähköä on vaikea käyttää sellaisenaan. Siksi niissä tullaan tarvitsemaan nestemäisiä polttoaineita pitkään. Power-to-X:n avulla lento- ja laivapolttoaineita (e-fuels) voidaan valmistaa uusiutuvasta sähköstä ja hiilidioksidista. Tämä tarjoaa kiinnostavan ratkaisun noin 10–25 vuoden aikajänteellä. Käyttämällä e-fuels polttoaineita voidaan lento- ja laivaliikenteen päästöjä vähentää jopa 66 %*.

*) well-to-wake, päästöt öljyn elinkaaren aikana

Tulevaisuuden ratkaisut Hiilidioksidin varastointi Teknologialoikka yhteistyönä
Back to top