Ympäristövaikutukset

Sementin valmistuksessa päästöjen minimointi on ympäristömme kannalta erittäin tärkeää. Suuri osa sementin ympäristökuormasta syntyy, kun kalkkikivi poltetaan klinkkeriksi. Finnsementti julkaisee vuosittain ympäristöraportin, johon kootaan tärkeimmät tiedot ympäristöön vaikuttavasta toiminnastamme.

Finnsementin ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä sekä käyttämistämme raaka-aineista ja polttoaineista.

Finnsementin ympäristöraportit 2017 – 2023

Finnsementin vuosittain julkaisemasta ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä ja uusista päästövähennyksiin mahdollistavista teknologioista.

Finnsementti ympäristöraportti 2023

Finnsementti ympäristöraportti 2022

Finnsementti ympäristöraportti 2021

Finnsementti ympäristöraportti 2020

Finnsementti ympäristöraportti 2019

Finnsementti ympäristöraportti 2018

Finnsementti ympäristöraportti 2017

Sementti ja rakennusten ympäristövaikutukset

Sementti ja LEED kriteerit 2017

Ilmanlaatu

Finnsementti osallistuu myös aktiivisesti seudullisten ilmanlaadun yhteistyöryhmien toimintaan. Yhteistyössä toteutetaan sekä laajoja ympäristötutkimuksia että paikallisia ilmanlaadun seurantaohjelmia.
Tehdaspaikkakunnilla, Paraisilla ja Lappeenrannassa, seurataan lähiympäristön ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauksilla. Tulokset näistä mittauksista päivittyvät kerran tunnissa ja löytyvät sivulta Ilmanlaatu.fi.

Visio 2030 Ympäristöselosteet Sementti materiaalina Tulevaisuuden ratkaisut
Back to top