Järjestelmällistä työtä työturvallisuuden puolesta

Panostamme työturvallisuuteen. Haluamme olla työturvallisuudessa Suomen paras rakennusteollisuuden toimija. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja pyrimme siihen järjestelmällisellä työllä työturvallisuuden puolesta.

Työtapaturmien ehkäisyssä mm. turvallisuushavainnot ja turvallisuuskoulutus ovat tärkeässä asemassa.

Kuolemantapausten estäminen on työturvallisuustyön ensimmäinen perustavoite. Oman henkilökunnan lisäksi kampanjoimme myös urakoitsijoiden työturvallisuuden puolesta voimakkaasti. Haluamme pienentää urakoitsijoiden tapaturmataajuuden samalle tasolle oman henkilöstön kanssa.

Työturvallisuusajattelumme peruspilarit

  • Varmistamme, että henkilökunta ja urakoitsijat noudattavat ja toimivat lain ja yrityspolitiikkamme edellyttämien työturvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.
  • Varmistamme, että yrityksemme on turvallinen ja terveellinen työpaikka henkilökunnalle ja urakoitsijoille sekä huolehdimme kaikkien toimipaikoillamme vierailevien henkilöiden riittävästä turvallisuudesta.

Finnsementin yleiset turvallisuusvaatimukset

Finnsementin yleiset turvallisuusvaatimukset

General Safety Requirements of Finnsementti

Turvallisuusperehdytykset

Me Finnsementillä haluamme taata jokaiselle turvallisen työympäristön. Työturvallisuuden takaamiseksi jokaiselta tehdasalueella liikkuvalta henkilöltä vaaditaan asianmukainen perehdytys. Perehdytyksen avulla varmistamme, että ymmärrät turvallisuusperiaatteemme ja noudatat niitä, sekä toimit lain ja yrityspolitiikkamme edellyttämien ohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa. Perehdytys on voimassa yhden vuoden.

Turvallisuusperehdytykset toimipisteittäin:

Parainen:

FI: Paraisten sementtitehtaan turvallisuusperehdytys suomeksi
SV: Parainen Plant Säkerhets instruktioner på svenska
EN: Parainen Plant Safety Introduction in English
PL: Link do wprowadzenia na stanowisko pracy w Parainen

Lappeenranta:

FI: Lappeenrannan sementtitehtaan turvallisuusperehdytys
EN: Lappeenranta Plant Safety Introduction in English
PL: Link do wprowadzenia na stanowisko pracy w Lappeenranta

Raahe:

FI: Raahen kuonajauhetehtaan turvallisuusperehdytys

Kuljettajaperehdytykset

Me Finnsementillä haluamme taata jokaiselle turvallisen työympäristön. Työturvallisuuden takaamiseksi jokaiselta tehdasalueella liikkuvalta henkilöltä vaaditaan asianmukainen perehdytys. Kuljettajien osalta kuljettajaperehdytys on pakollinen. Uusilta kuljettajilta vaaditaan tämän lisäksi tehdaskohtainen lastauspaikoista vastaavan työnjohtajan perehdytys. Perehdytys on voimassa yhden vuoden sen suorittamisesta.

Kuljettajaperehdytykset

Back to top