Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Olemme tähän mennessä leikanneet päästöjä kehittämällä vähähiilisiä sementtituotteita, parantamalla tuotantolaitostemme energiatehokkuutta sekä hyödyntämällä kierrätyspolttoaineita.  

Mutta koska suurin osa, kaksi kolmasosaa sementinvalmistuksen päästöistä syntyy pääraaka-aineemme eli itse kalkkikiven kalsinoinnista, meidän pitää osana hiilineutraaliustavoitetta selvittää myös mahdollisuuksia hiilidioksidin talteenottoon.

Hiilidioksidi luo uusia mahdollisuuksia – selvitystyö Paraisten tehtaalla

Koska hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyy vielä niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin, teetimme selvityksen, mitä hiilidioksidin talteenotto voisi tarkoittaa Paraisten tehtaallamme.

Jos hiilidioksidi halutaan varastoida, tällä hetkellä lähin geologinen varastointipaikka löytyy Pohjanmereltä. Selvitys osoitti, että hiilidioksidin talteenotto on (kuitenkin) mahdollista eikä ylitsepääsemättömiä teknisiä esteitä löytynyt. Talteenottoon liittyy kuitenkin sekä kustannus- että logistiikkahaasteita, mm. talteenotettu hiilidioksidi pitäisi laivata Paraisilta Pohjanmerelle peräti neljän päivän välein.

Lisäksi tiedostamme, että talteenottokeinot ja hiilidioksidin varastointi ovat vain osa talteenoton kokonaisuutta – talteenotetulle hiilidioksidille voi myös avautua täysin uudet markkinat raaka-aineena. Jo entuudestaan vahvana kiertotalouden toimijana hyödynnämme muiden toimijoiden sivuvirtoja tuotannossamme. Hiilidioksidi saattaa laajentaa asetelmaa entisestään ja meistä voikin tulevaisuudessa tulla uuden kierrätysraaka-aineen tuottaja.

Elämme murrosvaihetta

Yksi on kuitenkin varmaa – elämme parhaillaan suurta ja äärimmäisen mielenkiintoista murrosvaihetta sementinvalmistuksessa.

Tekemämme selvitys oli tärkeä askel tällä tiellä. Tulevaisuuden ratkaisut selviävät vähän kerrallaan ja vaihtoehtoja on paljon. Todennäköisesti hiilineutraalius edellyttää useampaa samanaikaista ratkaisua, joihin tarvitaan Finnsementin panostuksen lisäksi myös yhteiskunnalta päätöksiä ja investointeja.

Kyse ei siis ole ihan pienestä asiasta. Finnsementin päästöt ovat kaksi prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Pitkäjänteinen työmme päästöjen vähentämiseksi on siten erittäin tärkeää. Tässä työssä hiilidioksidin talteenotto on varteenotettava keino tulevaisuudessa.


Ulla Leveelahti
vastuullisuusjohtaja

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top