Finnsementin Paraisten ruoppausalueella ei ylityksiä öljyn raja-arvoissa – lupaehtoja ja viranomaisten ohjeistusta noudatettu tarkasti

Finnsementin ruoppaus- ja läjitystyö Paraisilla on toistaiseksi keskeytetty yhteistyössä viranomaisten kanssa. Finnsementti korostaa, että tähän mennessä otettujen sedimenttinäytteiden perusteella raja-arvot eivät ole ylittäneet luvissa määriteltyjä meriläjityksen ehtoja. Öljyä on havaittu kuitenkin sataman ruoppausalueen pintavedessä.

 Finnsementti jatkaa edelleen aktiivista näytteenottoa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa todentaakseen, että ruoppaus täyttää jatkossakin lupaehdot eikä toiminnasta koidu ympäristöhaittoja. Alkuperäinen tarkkailusuunnitelma on tehty yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

– Olemme toimineet hyvässä yhteistyössä ja lupaehtojen mukaisesti sekä tarkkailusuunnitelmaa noudattaen. Satama-alueella tehdyn ruoppauksen aikana otetuissa vesinäytteissä on kuitenkin havaittu öljypitoisuuksia, joihin viranomainen on reagoinut. Kaikki ruoppausmassamme  ovat sedimenttinäytteiden perusteella tähän mennessä olleet meriläjityskelpoisia, Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti kertoo.

Öljypitoisuuksia on havaittu rajatulla alueella satamalaiturin edustalla, jossa öljyä on ollut pisaroina. Vesinäytteiden perusteella arvioidaan, että veden öljypitoisuutta nostaa ruoppaustilanteessa veteen sekoittunut kiintoaines. Toistaiseksi Finnsementillä ei nähdä, että tilanne muodostaisi vakavaa ympäristöhaittaa. Vedessä on havaittu hetkellisesti öljyä, mutta suurempaa leviämisvaaraa ei ole.

 

Näytteidenottoa jatketaan yhteistyössä viranomaisen kanssa

Jotta ruoppausta voidaan jatkaa, Finnsementti tekee ELY-keskukselle näytteenottoehdotuksen. Tavoitteena on selvittää satamalaiturin läheisyydessä sijaitsevan ruoppausalueen massojen laatu sekä kartoittaa mahdollisimman tarkasti alue, jossa mahdollisesti on kohonneita pitoisuuksia. Ehdotuksen arvioidaan valmistuvan keskiviikkona 3.11.21.

– Suhtaudumme tilanteeseen erittäin vakavasti ja viranomaisia kuunnellen. Ruoppauksen jatkamisen edellytyksenä on, että saamme luvan jatkaa ruoppausta ja arvion siitä, että toiminta on edelleen lupaehtojen mukaista. Samalla selviää se, vaatiiko viranomainen ruoppausjätteen läjittämistä meren sijaan maihin.

– Finnsementti on vastuullinen toimija ja haluamme ratkaista tilanteen viranomaisten kanssa ympäristöä arvostaen. Olemme tähänkin saakka tarkkailleet sedimenttien pitoisuuksia ja vesinäytteitä jopa tarkemmin, kuin luvat edellyttävät. Odotamme nyt viranomaisen kantaa asiaan ja olemme avoimia kaikille toimintamalleille, Leveelahti sanoo.

 

Lisätiedot:
Finnsementti Oy
Ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti
040-5601899
ulla.leveelahti(at)finnsementti.fi

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top