Finnsementin ruoppaukset Paraisilla jatkuvat

Finnsementti on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan jatkaa ruoppausta Paraisten tehtaan satama-alueella. Pysäytyksissä ollut ruoppaustyö jatkuu sataman eteläosissa.

Finnsementti on tällä viikolla ottanut satama-alueeltaan sedimenttinäytteitä ELY-keskuksen hyväksymän näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteistä analysoidaan muun muassa öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja metallipitoisuudet. Ruoppaus keskeytettiin ELY-keskuksen vaatimuksesta viime maanantaina veden pintaan nousseiden öljyilmentymien vuoksi. Viime viikolla otetuissa vesinäytteissä öljypitoisuudet olivat kuitenkin alle määritysrajan.

Sedimenttinäytteidenotto saatiin suunnitelman mukaan valmiiksi tämän viikon keskiviikkona. Ruoppausta ja veden laatua tarkkaillaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Näytteidenotto jatkuu tehostetusti koko ruoppausajan.

– Olemme tyytyväisiä, että ruoppaustyö voi jatkua. Jatkamme tehostettua näytteidenottoa koko ruoppaustyön ajan ja reagoimme heti, jos poikkeavuuksia esiintyy. Teemme tiiviisti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti sanoo.

Päätökset aivan rannan läheisyydessä olevien alueiden ruoppausmassojen läjityksestä tehdään aikaisintaan ensi viikolla yhdessä viranomaisten kanssa. Mikäli tulevissa näytteissä vielä havaitaan poikkeavuuksia, on vaihtoehtona se, että ruoppausmassa läjitetään meren sijasta maa-alueelle.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top