Finnsementin ruoppausalueen uudet sedimenttinäytteet öljyttömiä

Ruoppaus Finnsementin satama-alueella jatkuu lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Satamasta otetuista lisänäytteistä ei löytynyt öljyjakeita.

Finnsementti pääsee jatkamaan Paraisten satama-alueensa ruoppauksia myös hiililaiturin läheisyydessä. Kyseiseltä alueelta aiemmin otettujen sedimenttinäytteiden perusteella Finnsementti ja Ely-keskus ovat sopineet, että nämä ruoppausmassat maaläjitetään. Maaläjitettävää ainesta on arvioitu kertyvän muutama sata kuutiota.

Hiililaiturin alueella tehdään niin sanottu kuorintaruoppaus. Alue on noin 100 neliömetrin laajuinen. Kuorittavaksi sovitun massan ruoppaus tehdään silttiverhon sisällä. Maa-aines välivarastoidaan aluksi Finnsementin omalle tehdasalueelle rakennettavaan kuivatusaltaaseen. Loppusijoituspaikasta sovitaan myöhemmin.

Koko muun satama-alueen ruoppaus voidaan suorittaa loppuun ja meriläjittää alkuperäisen luvan mukaisesti.

Finnsementti jatkaa tehostettua näytteenottoa ELY-keskuksen kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti koko ruoppauksen keston ajan.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top