Finnsementin ruoppausalueiden näytteenottoa tehostetaan

Ruoppaustyötä Paraisilla tehnyt Finnsementti jatkaa vesinäytteiden ja sedimenttinäytteiden ottoa yhdessä viranomaisten kanssa. Ruoppausalueella viime viikolla otetuissa vesinäytteissä haitta-ainepitoisuudet olivat alle öljypitoisuuden määritysrajan. Ruoppaus on toistaiseksi keskeytetty. Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt Finnsementin näytteenottosuunnitelman ja näytteidenottoa jatketaan yhdessä viranomaisten kanssa. Näytteitä otetaan sekä sedimenteistä että vedestä. Jatkotoimenpiteistä päätetään viranomaisohjeistuksen mukaisesti näytteiden analysoinnin valmistuttua.

Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan. Määritysrajan ylittäviä öljypitoisuuksia ei satama-alueen vedestä ole löydetty. Tuoreimmat vesinäytteet ovat viime viikolta.

Finnsementti on ryhtynyt välittömiin selvityksiin satama-alueen vedenlaadun varmistamiseksi. Kaikki toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta asiasta saadaan oikea tilannekuva.

Finnsementillä ei ole tässä hetkessä syytä epäillä, että meressä olisi öljyä.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top