Finnsementin ruoppausalueiden näytteenottoa tehostetaan

Ruoppaustyötä Paraisilla tehnyt Finnsementti jatkaa vesinäytteiden ja sedimenttinäytteiden ottoa yhdessä viranomaisten kanssa. Ruoppausalueella viime viikolla otetuissa vesinäytteissä haitta-ainepitoisuudet olivat alle öljypitoisuuden määritysrajan. Ruoppaus on toistaiseksi keskeytetty. Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt Finnsementin näytteenottosuunnitelman ja näytteidenottoa jatketaan yhdessä viranomaisten kanssa. Näytteitä otetaan sekä sedimenteistä että vedestä. Jatkotoimenpiteistä päätetään viranomaisohjeistuksen mukaisesti näytteiden analysoinnin valmistuttua.

Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan. Määritysrajan ylittäviä öljypitoisuuksia ei satama-alueen vedestä ole löydetty. Tuoreimmat vesinäytteet ovat viime viikolta.

Finnsementti on ryhtynyt välittömiin selvityksiin satama-alueen vedenlaadun varmistamiseksi. Kaikki toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta asiasta saadaan oikea tilannekuva.

Finnsementillä ei ole tässä hetkessä syytä epäillä, että meressä olisi öljyä.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top