Finnsementin uusi laboratorio mahdollistaa vähähiilisten sementtien kehityksen

Päästövähennyksiin tähtäävä Finnsementin tuotekehitystyö keskittyy jatkossa aiempaa enemmän Paraisten tehtaan yhteyteen perustettuun betonilaboratorioon. Uusi laboratorio lisää tuotekehitysmahdollisuuksia ja auttaa kehittämään sementin laadunvalvontaa.

Finnsementti on sitoutunut Euroopan sementtiteollisuuden yhteiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali sementin ja betonin arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä. Yhtiössä on tehty pitkäjänteistä työtä päästöjen vähentämiseksi.

– Pystymme jatkossa omassa laboratoriossamme kehittämään sementtilaatuja ja erityisesti testaamaan sementtien ominaisuuksia. Erityisen tärkeä oma testilaboratorio on ympäristöystävällisten sementtilaatujen kehityksen kannalta, sanoo projektipäällikkö Arvi Hokkanen.

Laboratoriossa testataankin parhaillaan uusien jauhatusapuaineiden käyttöä sementinvalmistuksessa. Testeissä selvitetään, pystytäänkö masuunikuonaa ja kalkkikiveä edelleen lisäämällä saavuttamaan entisenlaiset perusbetonien lujuudet. Klinkkerin osuutta sementin valmistuksessa pyritään pudottamaan, sillä sen avulla saadaan merkittäviä vähennyksiä sementintuotannon hiilidioksidipäästöihin.

 

Asiakaspalveluun lisätukea

Uusi laboratorio mahdollistaa myös entistä nopeamman reagoinnin asiakaspalautteisiin ja toteuttaa kirjaimellisesti Finnsementin Paras asiakaskokemus – halutuin yhteistyökumppani -visiota.

– Oma betonilaboratorio auttaa meitä ennakoimaan ja reagoimaan aiempaa nopeammin mahdollisiin muutostilanteisiin – ja näillä on suora vaikutus myös sementin tasalaatuisuuden ylläpitämiseen, kertoo projektipäällikkö Arvi Hokkanen.

Omassa betonilaboratoriossa kokeita pystytään tekemään tarpeen mukaan.

– Tämä kaikki heijastuu suoraan sementintuotantoon. Voimme myös testata ja kehittää uusia betonin lisäaineita sekä testata esimerkiksi kierrätyskiviaineksia betonin valmistuksessa. Nämä parantavat osaltaan teknisen asiakaspalvelutukemme laatua, hän lisää.

 

Testaus on pitkäjänteistä ja tarkkaa työtä

Aktiivikäyttöön uusi laboratorio saatiin joulukuussa 2021. Käytössä on tilavuudeltaan 60 litran kaksoisakselisekoitin (BHS) sekä tasosekoitin.

Miten betonierää sitten testataan? Betonin osa-aineet, sementti, vesi, kiviaines ja mahdolliset lisäaineet, punnitaan tarkasti erikseen määritetyn suhteutuksen mukaan. Ainekset laitetaan betonisekoittimeen, jonka jälkeen betoni siirretään sille varattuun astiaan.

Tämän jälkeen betonista voidaan tehdä monia eri testejä. Perustesteinä tuoreelle betonille tehdään notkeuden määritys, painumana ja leviämänä eri ajankohtina sekä ilmamäärän mittaus. Kovettuneen betonin ominaisuuksia seurataan puristuslujuuskoekappaleilla.

– Tarkoituksenamme on myöhemmin tuoda laboratorioon myös sääkaappi, jossa pystyään simuloimaan eri lämpötilojen vaikutusta betonin sitoutumiseen ja kovettumiseen, Hokkanen kertoo.

Betonilaboratorion betonin valmistuksesta ja testauksesta uudessa laboratoriossa vastaa laadunvalvontalaborantti Jani Elsilä. Finnsementin laadun kehityspäällikkö Micaela Westén vastaa betonilaboratorion toiminnasta, näytteenotosta ja kehitystyöstä.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top