Finnsementti mukana synteettisten polttoaineiden tuotannon toteutettavuustutkimuksessa

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja ryhmä yrityksiä, Finnsementti mukaan lukien, ovat käynnistäneet synteettisten polttoaineiden pilotlaitoksen toteutettavuustutkimuksen (feasibility study). Kyseessä on power-to-x-teknologiaan (P2X) perustuva teollisen mittakaavan pilotlaitos, jossa tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Pilotlaitos sijoittuisi Joutsenoon, ja suunnitellun tuotannon pääraaka-aineet ovat Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettava hiilidioksidi ja Kemiran tehtaan tuotannon ylijäämävety. Hiilidioksidi ja vety yhdistetään kemiallisessa synteesissä, josta saadaan synteettistä metanolia.

Metanolista voidaan valmistaa edelleen esimerkiksi liikennepolttoaineita, joiden käyttäminen ei aiheuta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Joutsenon pilotlaitoksen selvitystyössä tarkastellaan ensisijaisesti juuri liikennepolttoaineiden, eli bensan, lentokerosiinin ja dieselin valmistuksen mahdollisuutta ja kannattavuutta.

LUT-yliopistossa on pilotoitu fossiilisia polttoaineita korvaavien hiilivetyjen tuotantoa laboratoriomittakaavassa jo vuodesta 2017 lähtien.

”Öljyn ja kaasun käyttö tulee päättymään. Hiilidioksidin kierrätys teollisuuden päästölähteistä tarjoaa suomalaisyrityksillekin ison mahdollisuuden kääntää polttoainetuotantoa hiilineutraaliksi. Synteettisten polttoaineiden tuotanto on jo nyt kustannuksiltaan järkevää paikoissa, joissa vetyä tai prosessin vaatimaa sähköä on saatavilla edullisesti”, sanoo tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen, LUTin energiajärjestelmien yksiköstä.

Power-to-x-teknologian potentiaali kiinnostaa yrityskenttää

LUT vastaa selvitystyön käytännön toteutuksesta. Selvitys käsittää muun muassa laitoksen investointi- ja käyttökustannusten laskennan, tuotantoprosessien mallinnuksen, hiilineutraalien polttoaineiden kysyntäennusteet, vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelun, sekä tuotannon ja eri lopputuotteiden kestävyystarkastelun.

Yritysten kiinnostus selvityshanketta kohtaan on ollut LUTin professori Jarmo Partasen mukaan poikkeuksellista, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan.

”Power-to-x-ratkaisujen tuominen osaksi kestävyysstrategiaa sekä konkreettista, kestävämpää toimintaa ovat yrityksiä yhdistäviä tekijöitä. Kaikki osapuolet näkevät tässä mahdollisuuksia oppia yhdessä, ja tulemme jakamaan tietoa keskenämme”, sanoo Partanen.

Partanen jatkaa esimerkeillä yritysten lähtökohdista. ”Osalla yrityksistä on tarve muuttaa oman toimintansa päästöjä nykyistä paremmin tuottavaksi raaka-aineeksi. Joillain taas on jo selkeä tavoite siirtyä itse tuottamaan tai käyttämään hiilineutraalia polttoainetta aivan lähivuosina.”

Selvitystyön päärahoitus tulee EAKR-rahoituksena Etelä-Karjalan maakuntaliitolta, jonka hallitus päätti rahoituksesta 16.12.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 320 000 euroa.

Suuren kokoluokan yrityksistä selvitystyötä ovat sitoutuneet rahoittamaan Finnsementti, Kemira, Neste, St1, Wärtsilä, Finnair ja Shellin tutkimuskeskus Hollannissa. Myös paikalliset valmistavan teollisuuden yritykset Premekon, Terästorni, Jotex Works ja Refinec rahoittavat hanketta. Hankkeen kumppanina on myös Lappeenrannan kaupunki.

”Vaatimus liikenteen päästöjen neutraloinnista tekee hiilineutraalien polttoaineiden valmistamisesta nopeasti kasvavaa liiketoimintaa. Hyvin monenlaisilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa tästä potentiaalista osansa”, päättää Partanen.

Käy lukemassa tiedote LUT-yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Jussi Puustinen, tuotantojohtaja, Finnsementti, 040 702 9847, jussi.puustinen@finnsementti.fi

 

 

 

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top