Korona haastaa kaiken – myös johtamisen

Olipa kerran kevät 2020 – onneksi vain kerran. Korona-aika on mullistanut paitsi arkemme myös työmme ja vaatinut meiltä aivan uusia työelämätaitoja.

Maaliskuussa olimme yhtäkkiä täysin uuden äärellä. Jouduimme miettimään, miten työskentelemme turvallisesti tehtailla ja terminaaleissa tai toimimme, jos joku työntekijämme tai hänen lähipiiriinsä kuuluva sairastuu.  Siirryimme myös osittain etätyömalliin ja pohdimme, miten kaikki työt saadaan tehtyä etänä. Olemme muokanneet työskentelytiloja koronaolosuhteisiin sopiviksi ja sulkeneet ovemme vierailta. Kaikki tämä on vaatinut paljon ohjeistamista – ja ohjeistusten jatkuvaa päivittämistä.

Koronakriisi on haastanut myös johtamisemme. Etänä työskentelevien johtaminen edellyttää erilaisia toimintatapoja kuin heidän, jotka tekevät työtä tehtailla tarkkojen rajoitustoimenpiteiden alaisuudessa. Tehtailla esimiehet pyrkivät pitämään työntekijät mahdollisimman vähäisessä lähikontaktissa toisiinsa – etätyössä työntekijät tuntuvat joskus liiankin kaukaisilta.

Uudenlainen tilanne aiheuttaa meissä monenlaisia tunteita. Tehtaalla työntekijää saattaa ahdistaa mahdollinen tartuntariski, etätöissä taas voi huolestuttaa etääntyminen työyhteisöstä. Yksilöllisten tuntemusten ja huolenaiheiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen on esimiehille tärkeää mutta yleensä haastavaa. Esimiehen tuntosarvet tuleekin olla viritettyinä äärimmilleen, jotta onnistuu tunnistamaan nämä tunteet omissa alaisissaan, erityisesti etänä johdettaessa. Tätä työtä helpottaa jatkuva ja avoin kommunikointi sekä luottamus – molemminpuolinen luotto siihen, että kaikesta selvitään ja asiat tulevat hoidetuiksi.

 

Johtamis- ja alaistaidot testissä

Uudenlaisessa tilanteessa esimiehen tulee voida luottaa siihen, että toimipisteillä noudatetaan koronaohjeistuksia, etätöissä osataan johtaa omaa ajankäyttöä ja työntekijä toimii korona-ajan vaatimalla vastuullisuudella myös vapaa-aikanaan. Meidän työntekijöiden taas tulee varmistaa, että noudatamme viimeisimpiä ohjeistuksia, otamme vastuuta siitä, miten ja mihin käytämme tehokkaasti työaikamme, ja varmistamme, ettemme vaaranna työpaikalla muiden terveyttä ja turvallisuutta. Kuten huomaamme, nämä ajat vaativat paljon – ei vain esimiehiltä vaan meiltä kaikilta.

Onneksi me emme ole tässä yksin. Meillä on tukena kollegat ja esimiehet, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto. Meidän tulee vain uskaltaa pyytää apua ja tarjota sitä tarvitsevalle.

Vaikka koronakriisi on tuonut mukanaan paljon epävarmuutta ja huolta, olemme myös oppineet paljon. Käyttöön otetut virtuaaliset työkalut ovat tehostaneet palavereja ja mahdollistaneet yhä useamman finnsementtiläisen tavoittamisen myös etänä. Ennen kaikkea osoitimme nopean reagointikykymme ja taitomme sopeutua. Jos ei muuta, pidetään tätä hyvänä oppimismatkana.

Pysytään turvassa ja terveinä!

 

Laura Nurmi
Henkilöstöjohtaja

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top