Kaikkien työpäivien tulee olla turvallisia

Rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa vietetään 13.–17.5. Teemaviikko muistuttaa tärkeästä asiasta, vaikka Finnsementillä työturvallisuuden eteen tehdään töitä joka päivä. Finnsementin työturvallisuudessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti teknologian ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen.


Sementtitehtaiden vuosihuollot ovat toistuva osa Finnsementin työturvallisuutta, mutta tänä vuonna oman lisänsä rutiiniin toi Paraisten tehtaalla huhtikuussa käyttöönotettu arinajäähdytin.

– Pitkä ja paljon ihmisiä työllistänyt projekti oli työturvallisuuden kannalta haasteellinen. Siihen liittyi paljon asennuksia ja isoja nostoja, jotka saatiin kaikki tehtyä turvallisesti ja täsmällisesti. Se oli hieno suoritus Paraisten porukalta, Finnsementin työsuojelupäällikkö Risto Savelius kehuu.

Kesätyöntekijöiden saapuminen on toinen vuosittain toistuva työturvallisuusponnistus. Uudet tulokkaat koulutetaan ja muiden työntekijöiden on osattava tukea heitä myös turvallisuusasioissa.

– Se, mikä on ollut meidän omalle porukallemme perustietoa jo pitkän aikaa, ei ole tuttua kesätyöntekijöille. Esihenkilöiltä ja muiltakin työntekijöiltä vaaditaan ekstrahuolenpitoa, Savelius muistuttaa.


Teknologiasta tukea työturvallisuuteen

Zeroni-järjestelmää on käytetty Lappeenrannan tehtaalla aikaisemmin urakoitsijoiden tuntien hallintaan, mutta alkuvuodesta otettiin käyttöön myös työlupajärjestelmä. Uusi elektroninen järjestelmä korvaa aikaisemmat paperiset yksittäisten töiden viimehetken riskiarvioinnit. Paraisilla järjestelmän käyttöönotto ja koulutus alkaa toukokuun aikana.

– Riskiarviointi on työlupien keskeisin sisältö, joka voidaan nyt hoitaa elektronisesti. Lupien arviointi ja hallinta helpottuu, kun ei tarvitse kuljettaa papereita paikasta toiseen. Työkaluna uusi järjestelmä helpottaa riskiarviointia ja mahdollistaa paremman keskittymisen olennaiseen kiireenkin keskellä, Savelius kuvailee.

Myös tekoälyn käyttöä työturvallisuuden valvonnassa viedään eteenpäin. Paraisilla on ollut viimeiset kaksi vuotta käytössä tekoäly sementinuloslastauspaikkojen valvontakameroissa. Kokeilu on osoittanut ratkaisun yllättävänkin toimivaksi, minkä vuoksi sitä laajennetaan myös terminaaleihin.

– Terminaalimme ovat suurimmaksi osaksi miehittämättömiä. Tekoäly kertoo meille, mitä terminaaleissa tapahtuu, ja antaa hälytyksen esimerkiksi niin sanotuissa man down -tilanteissa. Jatkossa tulemme mahdollisesti laajentamaan tätä järjestelmää vielä muuallekin.


CRH:lta ideoita uusiin käytäntöihin

Finnsementin työturvallisuutta kehitetään myös yhteistyössä emoyhtiö CRH:n kanssa. Tällä hetkellä Finnsementissä kehitetään kahta uutta toimintamallia, joiden alkuperäinen idea on lähtöisin konsernitasolta. Idea malliin, jolla pyritään maksimoimaan tapaturmista oppiminen, saatiin alun perin CRH:lta.

– Tapaturmia on onneksi ollut aika vähän, minkä vuoksi olemme ottaneet kehitystyöhön mukaan myös läheltä piti -tilanteita. Uudessa toimintamallissa tilanteista tehtyjen raporttien läpikäyntiin otetaan asianomaisten lisäksi mukaan muilta tehtailta tai toiminnoista henkilöitä, jotka ovat tekemisissä vastaavien asioiden kanssa. Ulkopuolinen näkökulma on usein todella hyödyllinen ja sen avulla saadaan hyviä keskusteluja aikaiseksi, Savelius sanoo.

CRH:lta saatiin myös impulssi kehittää urakoitsijapalautteen hyödyntämistä. Finnsementin tehtailla toimii monia eri urakoitsijoita, ja on tärkeää, että heidän kanssaan ollaan samalla sivulla työturvallisuuskysymyksissä. Työturvallisuuteen liittyviä keskusteluja on käyty urakoitsijoiden kanssa aikaisemminkin, muttei yhtä järjestelmällisesti ja säännöllisesti.

– Tarkoituksena on käydä vuorovaikutteisia keskusteluja, joista kummatkin osapuolet voivat oppia. Tavoitteena on kerätä tietoa, jota voimme hyödyntää sekä käyttää pohjana seuraavan vuoden urakoitsijasopimuksista neuvoteltaessa.


CRH:n turvallisuuspalkinto Lappeenrantaan

CRH jakaa vuosittain CRH Safety Awards -palkintoja tunnustuksena pitkäaikaisesta työturvallisuuden eteen tehdystä työstä. Yhden palkinnoista sai tänä vuonna Finnsementin Lappeenrannan tehtaalla 24 vuotta myllärinä ja nosturinkuljettajana työskennellyt sekä 13 vuotta työsuojeluvaltuutetun roolissa toiminut Toni Antikainen.

Kuvassa Finnsementin Toni Antikainen ja palkinnon luovuttanut CRH:n Peter Buckley

Antikainen on tehnyt aktiivisesti turvallisuushavaintoja sekä parannusehdotuksia ja innostanut esimerkillään myös työkavereitaan havaintojen teossa. Työsuojeluvaltuutetun roolissa hän on tehnyt kehitystyötä, kuten parantanut työmaan valmiutta ensiapua varten. Hän vastaa myös ensiapumateriaalien tarkastuksesta.

Antikainen teki myös yhteistyötä kotimaisen turvajalkinevalmistajan kanssa jalkapöydän suojalla varustettujen turvajalkineiden kehittämisessä ja testaamisessa työkäytössä. Viime vuonna hän oli aktiivisesti mukana, kun työkohtaisia riskien arviointeja tehtiin ja oli arvioinneissa usein liikkeellepaneva voima.

– Palkinnon saaminen oli yllätys sekä kunnia. Olemme tehneet paljon töitä turvallisuuden parantamiseksi ja eteenpäin on menty ihan koko Finnsementin tasolla. Työtä on vielä jäljelläkin, mutta uskon, että samanlaisella yhteistyöllä saamme jatkossakin hyviä asioita aikaan. Finnsementillä ihmiset ovat läpi organisaation hyvin sitoutuneita työturvallisuuden parantamiseen ja siitä puhutaan jatkuvasti avoimemmin. Pitää myös muistaa, että yksin en ole pystynyt työturvallisuutta parantamaan, vaan kiitos kuuluu kaikille, Antikainen kertoo.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top