Rohkeus on halua uudistaa ja uudistua

Strategiassa määritellyt arvot kuvaavat paitsi organisaation nykytilaa myös tahtotilaa. Rohkeudella Finnsementti tähtää muun muassa toiminnan tehostamiseen ja työssä viihtymiseen.

Finnsementti julkisti uudistetun strategiansa keväällä 2021. Kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava strategia on reilussa vuodessa löytänyt paikkansa Finnsementin arjesta.

– Strategian jalkautuksessa on hyödynnetty niin videoituja tietoiskuja, tiimikeskusteluita että kyselyitä. Finnsementtiläiset ovat osallistuneet työhön innokkaasti: kyselymme on kerännyt toista sataa vastausta, kertoo Finnsementin tuotantojohtaja Tommy Ranta.

Ranta osallistui strategiatyöhön johtoryhmän jäsenenä. Yhteisiä arvoja ja niiden merkityksiä pohdittiin pitkään.

– Kolmesta arvostamme turvallisuus on kaiken toiminnan ytimessä ja siten luonteva arvo alusta asti. Haluamme kehittää yhteistyötä toimiaksemme paremmin yhtenä Finnsementtinä. Rohkeus puolestaan on meille uusi arvo – tahtotila, johon haluamme päästä, Ranta kertoo.

Rannalle arvo tarkoittaa innostusta yrittää uusia asioita. Samalla se on myös vastuun kantamista, omistajuuden ottamista ja kannustusta puuttua asioihin.

– Arvona se tarkoittaa paitsi uusien asioiden kokeilemista myös lupaa epäonnistua. Haluamme viedä organisaatiokulttuuriamme siihen suuntaan, että uskallamme kaikki tehdä ja ehdottaa uusia asioita pelkäämättä epäonnistumista.

Rohkeus on ennen kaikkea asenne

Koko organisaation laajuinen rohkeusloikka vaatii kaikkien panosta. Rannan mukaan jokainen finnsementtiläinen voi ja saa haastaa nykyisiä toimintatapoja, ehdottaa omia ratkaisuja ja olla näin luomassa uusia ja tehokkaampia prosesseja.

– Kannustamme kaikkia kokeiluihin, joista koituva mahdollinen hyöty ylittää epäonnistumisen riskit. Rohkeutta ei kuitenkaan saa sekoittaa uhkarohkeuteen.

Rohkeuteen kannustetaan johdosta asti.

– Työntekijöiden ja kumppaneiden tulee nähdä rohkeus myös päätöksenteossa. Siksi onkin tärkeää, että myös Finnsementin johto elää arvojen mukaan ja näyttää mallia, Ranta sanoo.

Asennemuutoksessa nähdäänkin myös laajempia vaikutuksia.

– Uskon, että työtyytyväisyys Finnsementillä kasvaa, kun henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Se taas vaikuttaa edelleen asiakastulokseen.

Parhaillaan käynnissä on organisaatiokulttuurin kartoitus- ja kehityshanke, jossa selvitetään Finnsementin sisäisiä toiminnan ja vuorovaikutuksen tapoja sekä keinoja, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään.

Ranta vakuuttaa, etteivät arvot jää Finnsementillä sanahelinäksi.

– Arvojen käytäntöön viemisessä otetaan vasta ensi askeleita, mutta tahtoa meiltä löytyy. Vielä on edessä paljon työtä, ennen kuin rohkeus tulee todella osaksi Finnsementin arkea.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top