Tiedote: Finnsementti on Vuoden ympäristötekijä Paraisilla

Finnsementin pitkäjänteinen ympäristötyö palkitaan Saariston ympäristömessuilla perjantaina 28.8.2020. Paraisten kaupunki, Saaristomeren Biosfäärialue ja Valonia myöntävät yhtiölle Vuoden ympäristöteko Paraisilla -tunnustuksen. Tunnustus jaetaan nyt toista kertaa.

Vuoden ympäristöteko Paraisilla -tunnustus myönnetään vuosittain toimijalle, joka on merkittävästi parantanut ympäristön tilaa Paraisilla ja Saaristomeren alueella. Tämän vuoden palkinnon perusteena on Finnsementin Paraisten tehtaalle tehty ympäristöinvestointi.

–  Finnsementin keväällä käyttöön ottama tekstiilisuodatusmenetelmä on merkittävä parannus aiempaan sähkösuodattimeen. Uusi suodatin ei ole altis prosessihäiriöille, minkä paikalliset asukkaatkin huomaavat konkreettisena pölyhaittojen vähenemisenä, perustelee Paraisten kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman.

Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahden mukaan keväällä 2020 käyttöönotettu tekstiilisuodatusjärjestelmä on mittavin Paraisten alueelle tehty ympäristösatsaus.

– Vuoden ympäristötekijä -tunnustus ilahduttaa meitä kovasti. Olemme aktiivisesti ja määrätietoisesti tehneet työtä ympäristöystävällisten tuotantomuotojen eteen. Finnsementti on kehitystyönsä ansiosta pystynyt vähentämään hiukkaspäästöjään Paraisilla 99 prosenttia 1980-luvun tasosta, kertoo Leveelahti.

Kiertotalouden edelläkävijä

Finnsementin käyttämistä raaka-aineista kierrätetyn materiaalin osuus on 15 prosenttia. Yhtiön tehtaissa hyödynnetään vuosittain 250 000 tonnia muun teollisuuden jätteitä tai sivutuotteita. Määrä vastaa yli 6 000 rekkakuormaa.

– Se kaikki käytetään sementin raaka-aineena. Korvaamme uusiutumattomia raaka­-aineita esimerkiksi masuunikuonalla ja voimalaitosten lentotuhkalla, Leveelahti kertoo.

Polttoaineista noin 40 prosenttia on kierrätettyä.

– Kierrätyspolttoaineiden käytön aloitimme Paraisilla jo vuonna 1998. Olemme jatkuvasti vähentäneet fossiilisia polttoaineita. Kierrätyksen kautta käytössämme ovat rengasmurskeet, pakkausmateriaalijätteet, nestekartongin valmistuksen alumiinipitoinen reunanauha ja kierrätysöljy, hän lisää.

Lisätietoja:

Finnsementti Oy, ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti, puh. 0201 206 346, ulla.leveelahti@finnsementti.fi

Finnsementti Oy, tehtaanjohtaja Tommy Ranta, puh. 0201 206 393, tommy.ranta@finnsementti.fi

 

Finnsementin ilmastotyö pähkinänkuoressa

  • Finnsementti on vähentänyt hiilidoksidipäästöjään 22 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
  • Kahdessakymmenessä vuodessa Finnsementin tuotannon rikkidioksidin ominaispäästöt ovat pudonneet 90 prosenttia ja typen oksidin ominaispäästöt ovat puolittuneet.
  • Finnsementti on investoinut tekstiilisuodattimiin, joiden ansiosta paikalliset pölyhaitat ovat merkittävästi vähentyneet. Kahdessakymmenessä vuodessa Finnsementin hiukkasten ominaispäästöt ovat vähentyneet 90 prosenttia.
  • Finnsementti etsii määrätietoisesti vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja korvaa niitä kierrätyspolttoaineilla. Yhtiö käyttää vuosittain yli 85 000 tonnia kierrätyspolttoaineita. Määrä vastaa Turun kokoisessa kaupungissa syntyvää vuosittaista yhdyskuntajätemäärää.
  • Paraisten sementtitehdas käyttää vajaan viidesosan Suomessa vuosittain kerätyistä vanhoista autonrenkaista. Renkaiden energia hyödynnetään poltossa, metallikudos ja reunavaijerit sulavat osaksi sementtiklinkkeriä.
  • Yhtiö on siirtynyt käyttämään ”vihreää ammoniakkia”, jota saadaan Kakolan jätevedenpuhdistamon lietteen ja siitä valmistetun biokaasun ylijäämätuotteena. Paikallisen kierrätysraaka-aineen käytöllä vältetään lisäksi ammoniakin pitkät kuljetusmatkat.
  • Finnsementin Paraisten tehtaan sementtiuunien hukkalämpö hyödynnetään kaupungin kaukolämpöverkossa. Vuosittain yhtiö toimittaa kaukolämpöverkkoihin yhteensä noin 30 GWh lämpöenergiaa. Tämä vastaa yli 2 100 pientalon vuosittaista lämmitysenergiankulutusta. Tuotantoprosessissa muodostuvaa hukkalämpöä käytetään lisäksi materiaalin kuivatukseen.
  • Tuotannon savukaasujen jäähdyttämiseen Finnsementti käyttää käänteisosmoosina saatavaa merivettä, jolloin tuotantolaitos ei kuormita alueen vesihuoltoa.
  • Finnsementti edistää suomalaisia hankkeita esimerkiksi VTT:n ja Lappeenrannan yliopiston kanssa. Lappeenrannassa tutkitaan, voidaanko hiilidioksidista tehdä liikennepolttoainetta. VTT:n kanssa puolestaan selvitetään mahdollisuutta siirtyä sementinvalmistuksessa sähköenergiaan.
  • Yritys osallistuu aktiivisesti seudullisten ilmanlaadun yhteistyöryhmien toimintaan. Yhteistyössä toteutetaan sekä laajoja ympäristötutkimuksia että paikallisia ilmanlaadun seurantaohjelmia. Paraisilla lähiympäristön ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisilla mittauksilla.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top