Olemme osa ratkaisua – uuden strategiamme vauhdittamana

Kotimainen sementti on rakennusteollisuudelle tärkeä kivijalka ja vastuullinen valinta. Uuden strategian myötä Finnsementin suunta on selkeä – työtä tehdään niin ympäristön kuin entistäkin paremman asiakaskokemuksen eteen

Sementillä on valtava merkitys rakennusteollisuudessa ja koko yhteiskunnassa – se on rakennetun ympäristön keskeinen materiaali. Ilman sementtiä meillä ei olisi teitä, taloja, siltoja, tuulivoimaloita – lista on loputon. Sementin puolesta puhuvat myös sen turvallisuus, pitkäikäisyys ja käytettävyys. Sementille ei löydy yhtä laadukasta ja laajasti tuotettavaa korvaajaa.

Betonin, maailman käytetyimmän rakennusmateriaalin tuotantomäärä ja laaja-alaiset käyttömahdollisuudet näkyvät myös sementin päästöjen määrässä. Siksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on strategiamme ytimessä. Haluamme olla edelläkävijä vihreässä rakentamisessa.

Ympäristötyö ei rajoitu pelkästään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, me Finnsementillä olemmekin investoineet myös muun muassa laitostemme savukaasujen puhdistustekniikkaan, matalaenergiaratkaisuihin ja meluhaittojen poistamiseen. Pölyn, typen oksidien ja rikkidioksidin ominaispäästöt ovat investointien myötä vähentyneet kymmenesosaan vuoden 1990 tasosta.

Ympäristötyö on jatkuvaa kehittämistä. Välillä otamme isoja loikkia, joskus pieniä askelia arjessamme. Suurin harppaus on kuitenkin vielä edessä: uusilla tekniikoilla ja teknologioilla voimme tulevaisuudessa vähentää sementtiteollisuuden hiilijalanjälkeä merkittävästi. Tätä työtä tukee myös uusi strategiamme.

 

Tahto omasta takaa, tavoitteet kirittämässä tahtia

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kaiken toimintamme kulmakivi ja edellytys sille, että sementillä on paikkansa myös tulevaisuuden rakennusaineena. Tuottamalla ympäristöystävällisempää ja kestävämpää sementtiä mahdollistamme ekologisemman rakentamisen ja pitkän elinkaaren hyödyt niin rakennuttajille kuin asukkaille.

Suomalainen sementti on vastuullisuusteko jo itsessään. Lähellä asiakkaitamme pystymme varmistamaan laadukkaan palvelun ja tuotekehityksen, ympäristöystävällisen tuotannon ja logistiikan sekä takaamaan toimitusvarmuuden.

Paineita ilmastotekoihin asetetaan niin päätöksentekijöiltä, konsernilta kuin asiakkailtakin. Euroopan sementtiteollisuuden tiekartta tähtää hiilineutraaliuteen sementin ja betonin arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

Tärkein syy Finnsementin ilmastotekoihin ei kuitenkaan ole pakko, vaan aito halu vaikuttaa ja olla osa ratkaisua. Ymmärrämme roolimme kestävämmän tulevaisuuden tekijöinä ja jatkamme työtämme sementtiteollisuuden ilmastotekojen suunnan näyttäjinä

Finnsementin suunta on selkeä ja visiomme kirkas. Uuden strategiamme ytimessä ovat edelleen ympäristö ja asiakkaamme. Sen myötä haluamme palvella suomalaista rakennusteollisuutta entistäkin paremmin.

 

Miikka Riionheimo
toimitusjohtaja

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top