Toimitusjohtajan katsaus: Kevään opit

Epävarmana jatkuvassa tilanteessa tarvitsemme entistäkin vahvempaa yhteishenkeä ja vastuullisia tekoja. Kesän lämmön ja lomakauden vaihtuessa syksyyn on hyvä hetki pohtia tähänastista vuotta.

Nopean reagoinnin ja koronakriisin alkumetreillä tehtyjen toimien ansiosta pandemian vaikutukset henkilöstöön ja toimintaamme jäivät onneksi vähäisiksi: asiakaspalvelumme ja toimituksemme ovat jatkuneet keskeytyksettä.

Poikkeuksellisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää varmistaa tuotannon jatkuvuus ja tuotteiden saatavuus. Tätä tehtävää me finnsementtiläiset olemme sementintuotannon osalta täyttäneet – ja siinä myös onnistuneet. Myös rakennusteollisuuden viesti on varovaisen positiivinen: olosuhteisiin nähden ala on säästynyt suuremmilta notkahduksilta ja sekä me että asiakkaamme olemme saaneet jatkaa töitämme.

 

Turvallista työn arkea

Pandemian aikana keskeisimpänä tavoitteena on ollut ja on edelleen varmistaa työntekijöittemme ja kumppaneittemme terveys ja turvallisuus. Olen ylpeä henkilöstömme tarmosta, omistautumisesta ja kyvystä sopeutua uusiin tilanteisiin ja työskentelytapoihin.

Yhteishenki on saanut koronan myötä uuden merkityksen. Halu toimia yhdessä, yhteistä maalia kohti, on paitsi tärkeä osa työyhteisömme toimivuutta myös edellytys turvalliselle työn arjelle.

Syksy on tuonut mukanaan uusia ohjeita ja viranomaissuosituksia, jotka otamme huomioon kaikessa toiminnassamme. Turvaväleistä ja henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta laitoksillamme, ja etätöitä jatketaan niiltä osin, kuin se on mahdollista. Emme kuitenkaan tiedä tulevista käänteistä ja mahdollisista haasteista. Silti uskomme vahvasti, että tulemme niistäkin selviämään hyvällä yhteistyöllä ja tekemisellä.

Vaikka vallitseva tilanne on epävarma, katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Kiitos koko henkilöstöllemme, joka on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja tehtyjen toimien tarpeellisuuden. Kiitos myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme, joiden kanssa tehtyä yhteistyötä poikkeukselliset ajat ovat parhaimmillaan vain vahvistaneet entisestään.

 

Miikka Riionheimo
toimitusjohtaja

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top