Ihmiset edellä – Finnsementillä yhteistyötä kehitetään joka päivä

Finnsementillä tiivistä yhteistyötä tehdään niin henkilöstön kuin asiakkaiden ja toimittajienkin kanssa. Yhteistyön sujuvuuteen ja avoimuuteen panostetaan päivittäisessä työssä, mikä näkyy henkilötutkimuksen tuloksissa sekä asiakastyytyväisyydessä.

Yhteistyö on toinen Finnsementin kolmesta arvosta, jotka ohjaavat Finnsementin toimintaa ja työn arkea. Yhteistyö on Finnsementille tärkeä arvo, sillä hyvä yhteistyö luo pohjan kaikelle muulle tekemiselle.

– Yhteistyö on viime kesänä uudistetun strategiamme perusta – ilman sitä emme pääse tavoitteisiimme. Jokaisen finnsementtiläisen tulisikin paitsi ymmärtää hyvän yhteistyön merkitys myös kokea sen kehittäminen omaksi asiakseen, kertoo hankintajohtaja Jouni Välimäki, joka osallistui strategiatyöhön toista kertaa.

Yhteistyötä kehitetään paitsi tiimien sisällä myös lisäämällä yksiköiden välistä tiimityötä. Niin sanotut sisäiset kumppanuudet auttavat yhdistämään ja hyödyntämään finnsementtiläisten monialaista osaamista.

– Tavoitteenamme on päästä avoimempaan yhteistyöhön. Lyömällä viisaat päämme yhteen pystymme tuottamaan uudenlaisia ratkaisuja myös asiakkaillemme.

Välimäki muistuttaa, että vaikka johdolla ja esihenkilöillä on tärkeä rooli esimerkin näyttäjinä ja yhteistyön mahdollistajina, on jokaisella finnsementtiläisellä vastuu yhteistyössä ja sen onnistumisessa.

– Arjessa se näyttäytyy parhaimmillaan sujuvana tiimityönä ja yhteishenkenä. Jokaisen panostaessa omaan asenteeseen ja yhteistyötaitoihinsa pelaamme samaan maaliin ja olemme ylpeästi yhtä Finnsementtiä.

 

Paras asiakaskokemus, halutuin yhteistyökumppani

Finnsementillä yhteistyö ja sen kehittäminen koskee paitsi sisäistä myös asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa toimimista. Välimäki kertoo, että asiakasyhteistyössä tärkeintä on asiakkaan kuunteleminen ja ratkaisujen tarjoaminen.

– Visionamme on tarjota paras asiakaskokemus ja olla halutuin yhteistyökumppani. Haluamme vastata asiakkaan tarpeisiin – ja myös ylittää ne! Tarjoammekin tukea ja ammattitaitoamme asiakkaillemme muun muassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi.

Tärkeitä kumppaneita Finnsementille ovat myös raaka-aineiden toimittajat, jotka ovat olennaisia niin toimitusvarmuuden kuin kilpailukyvynkin kannalta. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

– Ilman tavarantoimittajia meillä ei ole raaka-aineita, polttoaineita, varaosia tai osaavaa työvoimaa. Yhdessä korkeakoulujen kanssa taas teemme tärkeää tutkimus- ja kehitysyhteistyötä vihreämmän tulevaisuuden eteen. Onnistunut yhteistyö kaikkien kumppaneittemme kanssa varmistaa, että meihin ja osaamiseemme luotetaan ja saamme tehdä yhteistyötä myös tulevaisuudessa, Välimäki kertoo.

Yhteistyöhön tehdyt panostukset ovat jo nähtävissä: Finnsementin tuoreimman henkilöstötutkimuksen mukaan osastojen välinen yhteistyö ja me-henki ovat parantuneet. Myös asiakastyytyväisyys on NPS-indeksin perusteella hyvällä tasolla. Välimäki kokeekin, että Finnsementti on oivallinen kumppani sekä omalle henkilöstölleen että sidosryhmilleen.

– Olemme sisäistäneet hyvän yhteistyön merkityksen niin liiketoiminnalle kuin ilmapiirille. Erityisen tärkeää on, että henkilöstö kokee Finnsementin kehittyneen viime vuosina oikeaan suuntaan. Aina on kuitenkin varaa parantaa – haluamme olla paras mahdollinen kumppani!

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top