Maakaasuputkia Itämereen

Sementtiä menee paljon, kun betonilla pinnoitetaan Itämereen laskettavia maakaasuputkilinjan teräsputkia.

Wasco Coatings Finland Oy tekee Kotkan Mussalossa Nord Stream 2:n kaasuputkien betonipinnoitusta. Kokonaisurakkaan Nord Stream 2 -projektissa kuuluu lisäksi putkien varastointi sekä logistiikka.

Noin 100 000 teräsputken pinnoituksessa tarvittavan betonin valmistuksessa käytettävän sementin toimittaa Finnsementti. Pinnoitteen muita raaka-aineita ovat hiekka ja rautamalmi.

Tiukat laatuvaatimukset täyttävää sulfaatinkestävää SR-sementtiä kuljetetaan urakan aikana Mussaloon kaikkiaan noin 200 000 tonnia. SR-sementti valmistetaan Finnsementin Lappeenrannan tehtaalla. Kyseessä on suuri määrä sementtiä yksittäiselle asiakkaalle.

– Sementin toimitus on työllistänyt runsaasti käyttämäämme kuljetusliikettä. Tehtaaltamme on mennyt Kotkaan jopa kymmenen sementtirekkaa päivittäin, kertoo Finnsementin myyntijohtaja Reijo Kostiainen.

Täsmällisyys tärkeää

Sementtitoimittajan vastuu on pinnoitusprosessin sujumisen ja työn keskeytymättömyyden kannalta suuri. Finnsementin toimitukseen kuuluu sementin oikea-aikainen toimittaminen pinnoitustehtaalla sijaitseviin siiloihin. Finnsementti vastaa myös siitä, että siiloissa on aina tarvittava määrä sementtiä tuotantoa varten.

– Tätä varten on käytössämme online-seurantajärjestelmä. Siitä saamme reaaliaikaista tietoa siilojen sementtitasoista toimitusten suunnittelua varten, kertoo Wasco Coatingsin tehtaanjohtaja Jatta Pekkanen.

Betonipinnoitteen pääasiallinen tarkoitus on lisätä putkilinjan painoa ja siten sen vakautta. Pinnoite toimii myös lisäsuojana merenpohjaolosuhteissa.

Betonimassaan lisätään hiekan lisäksi rautamalmia lisäämään massan painoa. Tällöin tarvittava paino saavutetaan ohuemmalla betonikuorella. Kotkan tehtaalla pinnoitettavien putkien betonikuoren paksuudet ovat 60, 80 ja 90 millimetriä.

Wasco Coatingsin tehtaanjohtaja Jatta Pekkanen kertoo, että betonimassasta otetaan laadun varmistamiseksi useita näytteitä pinnoitustyön aikana ja sen jälkeen.

Monenlaista laadunvarmistusta

Hanketta varten oli varmistettava tuotteen sopivuus merenpohjan olosuhteisiin. Tuotteen oli myös täytettävä projektin asettamat laatuvaatimukset.

– Pinnoitteesta porataan muun muassa testikappaleita ja mitataan niiden puristuslujuuksia. Tuotteelle tehdään myös kausittain ns. huokoisuustestejä, jossa pinnoitettu putki lasketaan 24 tunniksi merivesialtaaseen. Vertaamalla putken painoa ennen ja jälkeen saadaan tieto pinnoitteen huokoisuudesta. Eli kokonaispainon ei juurikaan tulisi muuttua, Jatta Pekkanen kertoo.

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan Sementti-lehdessä 2/2018 (teksti: Jaakko Liikanen, kuvat: Juha Metso)

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top