Asiakkaat ovat tuotekehityksen tärkein kumppani

Vuosi 2021 oli Finnsementin tuotekehityksessä vilkas vuosi. Alkuvuodesta Paraisilla siirryttiin Plussementin tuotannosta Oiva-sementin tuotantoon. Vaihdos oltiin tehty jo aikaisemmin Lappeenrannan tehtaalla. Finnsementillä laajaan tuotevalikoimaan lisättiin vuoden 2021 aikana kaksi uutta tuotetta: Ykkössementti ja Kolmossementti. Ykkössementti on erikoissementti, jonka ominaisuudet on muokattu  sopiviksi mm. kuivatuoteteollisuuden tarpeisiin. Kolmossementti on vähähiilinen sementti, jolla on erittäin pieni hiilijalanjälki ja korkea loppulujuus.

Plussementin vaihtaminen Oiva-sementtiin oli suuri muutos. Plussementin osuus Finnsementin myynnistä oli yli puolet. Vaihdolla tavoiteltiin tasalaatuisempaa tuotetta, jonka käytettävyys olisi vanhaa tuotetta parempi, sekä pienempää hiilijalanjälkeä. Muutos tehtiin vaiheittain läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näin muutos tapahtui hallitusti ja niin, että parannukset tulivat hyödynnettyä.

Ykkössementin kehitystyössä tavoiteltiin ominaisuuksia, jota muilla sementtilaaduilla ei ole ja joita on vaikea todentaa laboratoriomittakaavassa. Tuote onnistuttiin kehittämään kuuntelemalla asiakkaiden palautteita ja muokkaamalla ominaisuuksia niiden perusteella.

Kolmossementin kehittämisen taustalla on tarve betonirakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Asia on tärkeä ympäristön ja betonirakentamisen kilpailukyvyn kannalta. Aloite CEM III -tyyppisen tuotteen testaamiseen betonituotannossa tuli asiakkaalta. Finnsementti vastasi haasteeseen ja ensimmäiset toimitukset tapahtuivat kesäkuussa 2021. Asiakkaat olivat innokkaita testaamaan Kolmossementtiä käytännössä. Sitä toimitettiin eri asiakkaiden valmisbetonitehtaille ja käytettiin erilaisissa betonirakenteissa. Sitä testattiin myös elementti- ja betonituotetuotannossa. Asiakkaiden palautteen perusteella voitiin todeta, että Kolmossementti on loistava vähähiilinen sementti, jolla betonirakentamisen päästöjä pienennetään merkittävästi – betonista tehdään paras materiaali vähähiiliseen rakentamiseen.

 

Esa Heikkilä
Tuotekehityspäällikkö

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top