Sementintuotannon ilmastotyö näkyy uusissa ympäristöselosteissa

Tämä on tieto, jota Finnsementin ympäristöpäällikkönä minun on erityisen mukava jakaa. Finnsementti on edelleen pystynyt pienentämään Oiva-sementin hiilijalanjälkeä ja pitkän tuotekehityksemme tuloksena Kolmossementin hiilijalanjälki on ilahduttavan pieni. Kolmossementti on vähähiilisin tuotteemme ja sen hiilijalanjälki on puolet perinteisten sementtien keskimääräisestä hiilijalanjäljestä.

Nämä tulokset ovat nähtävissä juuri julkaisemistamme ympäristöselosteista. Olemme tänä vuonna päivittäneet ympäristöselosteemme Lappeenrannan ja Paraisten Oiva-sementeille, tehneet selosteet uusille tuotteillemme eli Kolmossementille ja Ykkössementille sekä oman selosteen myös kuonajauheelle. Ne osoittavat, että Finnsementin päästövähennystyö etenee suunnitellusti. Sementtiemme hiilijalanjälki pienenee koko ajan.

Mikä on ympäristöseloste?

Ympäristöselosteet tehdään elinkaarilaskentaan perustuen. EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ja luotettava tapa esittää valmistuksen eri vaiheista syntyvät ympäristövaikutukset. Laskelma on kattava. Se sisältää kyseisen tuotteen kaikki valmistusvaiheet aina raaka-aineen louhinnasta siihen asti, kun valmis tuote lähtee tehtaalta. Mukana ovat raaka-aineiden ja päästöjen lisäksi muun muassa veden ja sähkönkulutus sekä logistiikka. Näihin laskelmiin perustuu myös tuotteen hiilijalanjälki.

Finnsementin EPD:t tehdään tuote- ja tehdaskohtaisesti. Laskelmat eivät siis perustu keskiarvotuotteisiin tai tuoteryhmiin. Ympäristötietokantojen keskiarvojen sijaan sementtien elinkaarilaskenta perustuu yli 90-prosenttisesti tehtaillamme jatkuvatoimisesti mitattuihin ja todennettuihin kulutus- ja päästötietoihin.

EPD-ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia. Systeemi edellyttää myös sitä, että elinkaarilaskenta tarkistetaan vuosittain. Jos indikaattoreissa on yli 10 prosentin muutoksia, vaaditaan laskelmiin päivitykset. EPD tarjoaakin läpinäkyvää, vertailukelpoista ja tarkistettua tietoa eri tuotteiden ympäristövaikutusten vertailuun.

Tavoitteena 25 prosentin pudotus

Olemme Finnsementillä seuranneet tuotekohtaisia ympäristövaikutuksia elinkaarilaskelmilla 1990-luvulta lähtien ja raportoineet ne vuodesta 2015 asti sementtiteollisuuden yhteisten käytäntöjen ja kansainvälisten standardien mukaan. Viime vuonna julkaisimme EPD:t ensimmäistä kertaa ulkoisen tahon verifioimina maailmanlaajuisessa ympäristöselosteohjelmassa. Koska tiesimme tuotteidemme EPD-tulosten parantuneen jo nyt, halusimme tehdä uudet laskelmat.

Sementtiemme hiilijalanjäljen pienemisen taustalla on ennen kaikkea pääraaka-aineen eli klinkkerin osuuden vähentäminen ja tehtaidemme energiankäytön tehostuminen. Olemme onnistuneesti lisänneet vaihtoehtoisten polttoaineiden osuutta.

Pystymme osoittamaan, että edistymme ilmastotyössämme tiekarttamme mukaisesti. Meillähän on tavoitteena, että vuoteen 2030 mennessä hiilijalanjälkemme pienenee 25 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Miksi EPD on tärkeä?

Uusimman tuotteemme, Kolmossementin, hiilijalanjäljen pieneneminen on meille erityisen suuri asia, sillä vähähiiliset tuotteemme ovat merkittävässä asemassa koko rakennusalan hiilipäästöjen vähentämisessä. Olemme myös osoittaneet, että vähähiilisen Kolmossementin käyttö on mahdollista hyvin monipuolisissa kohteissa. Tästä tuore esimerkki on Suutarinen yhtiöiden kehittämä ekotehokas betoni, jonka myötä hiilipäästöt saatiin puolitettua betonirakenteissa (lue artikkeli).

Julkaisemme EPD:t myös siksi, että katseemme on tulevaisuudessa. Lainsäädännön edellyttäessä tulevaisuuden rakennuksilta ilmastoselvitystä ovat Finnsementin tuottamat tuote- ja laitoskohtaiset ympäristövaikutustiedot  kädenojennus toimialalle. Ne antavat erinomaisen pohjan rakennusten hiilijalanjälkilaskuille. Kun rakentajalla, suunnittelijalla tai rahoittajalla on käytettävissään tuotekohtaiset tiedot, hiilijalanjälkilaskelmissa ei tarvitse käyttää geneerisiä 1,2-kertoimella kuorrutettuja lukuja.

Koko rakennusala hakee nyt vähähiilisiä vaihtoehtoja ja tähtää hiilineutraaliuteen. Meillä on alkutuotteen valmistajana iso rooli. Ympäristöystävällisten tuotteiden lisäksi haluamme tarjota luotettavaa tutkittua tietoa tuotevalintojen ja päätöksenteon tueksi kestävää Suomea rakennettaessa. Kotimainen sementti on ilmastoteko.

Ympäristöpäällikkö
Ulla Leveelahti

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top