Finnsementin ruoppaukset Paraisilla jatkuvat

Finnsementti on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan jatkaa ruoppausta Paraisten tehtaan satama-alueella. Pysäytyksissä ollut ruoppaustyö jatkuu sataman eteläosissa.

Finnsementti on tällä viikolla ottanut satama-alueeltaan sedimenttinäytteitä ELY-keskuksen hyväksymän näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteistä analysoidaan muun muassa öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja metallipitoisuudet. Ruoppaus keskeytettiin ELY-keskuksen vaatimuksesta viime maanantaina veden pintaan nousseiden öljyilmentymien vuoksi. Viime viikolla otetuissa vesinäytteissä öljypitoisuudet olivat kuitenkin alle määritysrajan.

Sedimenttinäytteidenotto saatiin suunnitelman mukaan valmiiksi tämän viikon keskiviikkona. Ruoppausta ja veden laatua tarkkaillaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Näytteidenotto jatkuu tehostetusti koko ruoppausajan.

– Olemme tyytyväisiä, että ruoppaustyö voi jatkua. Jatkamme tehostettua näytteidenottoa koko ruoppaustyön ajan ja reagoimme heti, jos poikkeavuuksia esiintyy. Teemme tiiviisti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti sanoo.

Päätökset aivan rannan läheisyydessä olevien alueiden ruoppausmassojen läjityksestä tehdään aikaisintaan ensi viikolla yhdessä viranomaisten kanssa. Mikäli tulevissa näytteissä vielä havaitaan poikkeavuuksia, on vaihtoehtona se, että ruoppausmassa läjitetään meren sijasta maa-alueelle.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Back to top