Finnsementin ruoppausalueen uudet sedimenttinäytteet öljyttömiä

Ruoppaus Finnsementin satama-alueella jatkuu lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Satamasta otetuista lisänäytteistä ei löytynyt öljyjakeita.

Finnsementti pääsee jatkamaan Paraisten satama-alueensa ruoppauksia myös hiililaiturin läheisyydessä. Kyseiseltä alueelta aiemmin otettujen sedimenttinäytteiden perusteella Finnsementti ja Ely-keskus ovat sopineet, että nämä ruoppausmassat maaläjitetään. Maaläjitettävää ainesta on arvioitu kertyvän muutama sata kuutiota.

Hiililaiturin alueella tehdään niin sanottu kuorintaruoppaus. Alue on noin 100 neliömetrin laajuinen. Kuorittavaksi sovitun massan ruoppaus tehdään silttiverhon sisällä. Maa-aines välivarastoidaan aluksi Finnsementin omalle tehdasalueelle rakennettavaan kuivatusaltaaseen. Loppusijoituspaikasta sovitaan myöhemmin.

Koko muun satama-alueen ruoppaus voidaan suorittaa loppuun ja meriläjittää alkuperäisen luvan mukaisesti.

Finnsementti jatkaa tehostettua näytteenottoa ELY-keskuksen kanssa sovittavan ohjelman mukaisesti koko ruoppauksen keston ajan.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Back to top