Annosteluohje

Betonin valmistus Plussementillä on helppoa. Löydät annosteluohjeet tältä sivulta, betonilaskurin avulla tai voit tulostaa Betonin valmistus Plussementillä- ohjeen.

Työmaalla valmistetun betonin seossuhteet, kun käytetään sekä hienoa että karkeaa kiviainesta.

Ohjeet on laadittu kotimaiselle Finnsementin Plussementille, lujuusluokka 42,5N.

* 1 säkki (25 kg) vastaa noin 20 litraa

** Vesimäärä on arvio sekoituksessa lisättävästä vesimäärästä, jonka lopullinen määrä riippuu mm.kiviaineksien kosteuspitoisuudesta. Vesimäärä on oikea kun betonimassasta ei erotu vettä pintaan ja massa on hyvin työstettävää.

Kantaviin rakenteisiin voit valmistaa betonia omatoimisesti työmaalla, kun rakennesuunnittelija on mitoittanut rakenteen korkeintaan betonin lujuusluokalle K20 ja rakenneluokka on 3 (tai C20/25, toteutusluokka 1). Rakenneluokka ja betonin lujuusluokka käyvät ilmi rakennesuunnitelmista.

Vaativammissa kohteissa, joissa betonilta vaaditaan yli K20 (tai C20/25) yli lujuusluokkaa tai rakenteen säilyvyydelle ja säänkestävyydelle on asetettu erityisiä vaatimuksia, betoni kannattaa tilata ammattilaisilta.

Back to top