Sementin laatu

Haluamme tarjota asiakkaillemme tasalaatuisia ja turvallisia tuotteita. Laadunvarmistus on kiinteä osa sementin valmistusprosessiamme. Prosessien eri vaiheissa otettavat useat laadunvalvontanäytteet ja jatkuva laadunohjaus takaavat sen, että sementtimme täyttävät sekä standardien että asiakkaiden niille asettamat tiukat vaatimukset. Noudatamme toiminnassamme ISO 9001 ja ISO 14001 standardien periaatteita.

Kaikki rakennussementtimme ovat CE-merkittyjä. CE-merkinnän saaminen edellyttää sementtien tuotesertifiointia, jossa ns. arviointilaitos varmentaa sementtien täyttävän standardin SFS-EN 197-1 vaatimukset. Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Finnsementin valmistamille sementeille CE-merkin käyttöoikeuden.

 

Sementtistandardi

 

Sementtistandardi SFS-EN 197-1 määrittelee tavallisten sementtien koostumus- ja laatuvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden ehdot.

Sementtien valmistuksessa käytetään portlandklinkkeriä ja seosaineita. Standardi ryhmittelee sementit viiteen päälajiin niiden koostumuksen perusteella:

  • CEM I Portlandsementti
  • CEM II Portlandseossementti
  • CEM III Masuunikuonasementti
  • CEM IV Pozzolaanisementti
  • CEM V Seossementti

Päälajit jaetaan edelleen eri sementtilajeihin käytetyn seosaineen ja seosainemäärien perusteella. Standardi käsittää yhteensä 27 erilaista sementtilajia.

Sementit merkitään sementtilajin tunnuksella (+ seosainetunnus), lujuusluokkaa kuvaavalla luvulla ja varhaislujuutta kuvaavalla kirjaimella.

Rakennussementit jaetaan kolmeen standardilujuusluokkaan, jossa standardilujuudella tarkoitetaan sementin puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä. Lujuusluokat ovat 32,5, 42,5 ja 52,5. Joka standardilujuusluokalle on lisäksi otettu kaksi varhaislujuusluokkaa, joissa N tarkoittaa normaalia varhaislujuutta ja R korkeaa varhaislujuutta. Standardi määrittelee sementtien varhaislujuuden kahden vuorokauden puristuslujuusarvojen perusteella 32,5 N luokkaa lukuun ottamatta.

 

Finnsementti_ISO9001_fi

Finnsementti_ISO9001_svenska

Finnsementti_ISO9001_engl

Finnsementti_ISO14001_fi

Finnsementti_ISO14001_svenska

Finnsementti_ISO14001_engl

Back to top