Ympäristövaikutukset

Sementin valmistuksessa päästöjen minimointi on ympäristömme kannalta erittäin tärkeää. Suuri osa sementin ympäristökuormasta syntyy, kun kalkkikivi poltetaan klinkkeriksi. Finnsementti julkaisee vuosittain ympäristöraportin, johon kootaan tärkeimmät tiedot ympäristöön vaikuttavasta toiminnastamme.

Finnsementin ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä sekä käyttämistämme raaka-aineista ja polttoaineista.

Sementti ja rakennusten ympäristövaikutukset

Sementti ja LEED kriteerit 2016

Ympäristöraportit

Finnsementin vuosittain julkaisemasta ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä sekä käyttämistämme raaka-aineista ja polttoaineista.

Ilmanlaatu

Finnsementti osallistuu myös aktiivisesti seudullisten ilmanlaadun yhteistyöryhmien toimintaan. Yhteistyössä toteutetaan sekä laajoja ympäristötutkimuksia että paikallisia ilmanlaadun seurantaohjelmia.

Tehdaspaikkakunnilla, Paraisilla ja Lappeenrannassa, seurataan lähiympäristön ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauksilla. Tulokset näistä mittauksista päivittyvät kerran tunnissa ja löytyvät sivulta Ilmanlaatu.fi.

Ympäristöselosteet

Finnsementin sementtien ympäristöselosteista löydät kaikki tarvittavat tiedot sekä hiilijalanjäljen että vesijalanjäljen laskentaan. Elinkaarilaskenta on tehty VTT:n LCA-sementti ohjelmalla. Laskenta sisältää raaka-aineiden hankinnan, raaka-aineiden kuljetukset ja sementin valmistuksen, eli sementin ympäristövaikutukset tehtaan portille saakka. Sementin valmistuksen hiilidioksidipäästö-laskenta perustuu EU:n päästökauppadirektiivin sääntöihin.

Paraisten sementtien elinkaarilaskenta 2014 (LCA) (Laskennat korjattu 29.5.2015)
Lappeenrannan sementtien elinkaarilaskenta 2014 (LCA) (Laskennat korjattu 29.5.2015)

Hiilijalanjälki

Lataa alta Finnsementin hiilijalanjälkilaskuri Excel-muodossa.

Hiilijalanjalki_2015

Finnsementin ympäristöraportit

Back to top