Ympäristövaikutukset

Sementin valmistuksessa päästöjen minimointi on ympäristömme kannalta erittäin tärkeää. Suuri osa sementin ympäristökuormasta syntyy, kun kalkkikivi poltetaan klinkkeriksi. Finnsementti julkaisee vuosittain ympäristöraportin, johon kootaan tärkeimmät tiedot ympäristöön vaikuttavasta toiminnastamme.

Finnsementin ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä sekä käyttämistämme raaka-aineista ja polttoaineista.

Sementti ja rakennusten ympäristövaikutukset

Sementti ja LEED kriteerit 2017

Sementin CO-tarina

Kuvasarja kertoo sementin elinkaaresta, hiilidioksidipäästöistä ja keinoista niiden vähentämiseksi.

Ympäristöraportit

Finnsementin vuosittain julkaisemasta ympäristöraportista löydät tarkemmat tiedot tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutuksista, tavoitteistamme ympäristökuormituksen vähentämiseksi, tekemästämme kehitystyöstä sekä käyttämistämme raaka-aineista ja polttoaineista.

Ilmanlaatu

Finnsementti osallistuu myös aktiivisesti seudullisten ilmanlaadun yhteistyöryhmien toimintaan. Yhteistyössä toteutetaan sekä laajoja ympäristötutkimuksia että paikallisia ilmanlaadun seurantaohjelmia.

Tehdaspaikkakunnilla, Paraisilla ja Lappeenrannassa, seurataan lähiympäristön ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauksilla. Tulokset näistä mittauksista päivittyvät kerran tunnissa ja löytyvät sivulta Ilmanlaatu.fi.

Ympäristöselosteet

Finnsementin ympäristöselosteet eli ns. EPD:t on tehty standardin EN 15804 mukaan.  Laskenta sisältää raaka-aineiden hankinnan, raaka-aineiden kuljetukset ja sementin valmistuksen, eli sementin ympäristövaikutukset tehtaan portille saakka (cradle-to-gate, moduulit A1-A3 standardin EN 15804 vaatimusten mukaisesti).  Laskenta on tehty käyttäen ohjelmaa WBCSD-CSI tool for concrete and cement. Kyseessä on ns. self-declaration EPD, jossa laskentaohjelma on kansainvälisesti verifioitu (https://www.environdec.com/)  ja  tehdaskohtaiset tiedot ovat valmistajan ilmoittamia.  Sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöt on laskettu EU:n päästökauppadirektiivin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja laskentaohjelmasta löytyy sivulta:  https://quantis-intl.com/csi-epd-tool-cement/.

Back to top