Betonin kuivuminen

Betonin kuivuminen tarkoittaa sitä, että betonissa oleva vapaa huokosvesi poistuu. Samalla betoni kutistuu.

Sementti tarvitsee vettä kovettuakseen, mutta sementin kemiallisesti sitoma vesimäärä on vain noin
25 % sementin painosta. Betonin työstettävyyden takia betoniin tarvitaan vettä enemmän, 40-80 % sementin painosta. Tämä osuus vedestä jää vapaaksi vedeksi betonin huokosiin ja sen on kuivuttava ennen betonin päällystämistä.

  • Betonirakenne kuivuu varsin hitaasti. Betonin koostumuksella ja rakenteen paksuudella sekä ympäristön olosuhteilla on suuri vaikutus kuivumisnopeuteen.
  • Mitä runsaampi on betonin vesi- ja sementtiliimamäärä, sitä kauemmin kuivuminen kestää sitä suurempi on myös betonin kutistuma.
  • Riittävän jälkihoitoajan jälkeen kuivumista voi nopeuttaa 2…4-kertaiseksi lämmittämällä betonia ja huolehtimalla, että ilman suhteellinen kosteus pysyy alhaalla.
Back to top