Betonin lujuus

Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus. Lujuuden yksikkönä käytetään megapascalia (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betoni lujuus arvostellaan yleensä 28 vuorokauden iässä, vaikka lujuudenkehitys jatkuu vielä pitkään sen jälkeen. Betoni jaetaan lujuutensa perusteella puristuslujuusluokkiin, joka ilmaistaan merkinnällä K30 tai C25/30. Molemmat merkinnät tarkoittavat, että betonin lujuus 150 mm:n kuutiokoekappaleilla määritettynä on 30 MPa. Betoniteollisuuden käyttämät lujuudet ovat yleensä K30…K60 (C25/30…C50/60). Korkealujuusbetonit ovat  K70…K100 (C55/67…C100/115).

Betonin lujuuteen vaikuttavat useat seikat:

  • vesisementtisuhde
  • sementin laatu ja –määrä
  • kovettumislämpötila
  • kiviaineksen laatu ja rakeisuus
  • jälkihoito
  • massan kovettumisikä
  • seos- ja lisäaineet
  • veden laatu
  • massan tiivistys

 

Back to top